Czytanie na egzaminie TOEFL – przykładowy test i porady

Egzamin TOEFL składa się z czterech sekcji. Pierwszą z nich jest czytanie – dowiedzmy się, jak może wyglądać i jak prawidłowo do niej podejść.

CERTYFIKATY
Czytanie na egzaminie TOEFL – przykładowy test i porady

Jak wygląda czytanie na egzaminie TOEFL i na czym polega?

Czytanie na omawianym tu egzaminie składa się z 3 do 4 tekstów, na które zadawanych jest łącznie 36 do 56 pytań. Czas, jaki mamy na tę część to 60 do 80 minut.

Każda z czterech sekcji testu ma taką samą wagę – w każdej z nich można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Cały egzamin to maksymalnie 120 punktów.

Ze względu na to, iż egzamin TOEFL jest zorientowany w kierunku akademickim, również teksty, jakie w tej części egzaminu się pojawią, przybierają najczęściej taki charakter. Możemy pracować z tekstami typu informatorów, podręczników, a także innych form często spotykanych w środowisku akademickim. Zadania, jakie otrzymamy do wykonania są dość zróżnicowane. Odpowiadamy w nich na pytania dotyczące głównego przekazu tekstu, jego funkcji i szczegółów go dotyczących. Możemy zostać poproszeni o parafrazowanie zdań w nim zawartych, uzupełnienie różnych form, a także napisanie, np. streszczenia.

Przykładowy egzamin z czytania

Instytucja Educational Testing Service, której podlegają egzaminy TOEFL, przygotowała przykładowy egzamin, który dostępny jest w formie komputerowej. Można go pobrać w celu zapoznania się z formatem egzaminu na tej stronie.

Jak dobrze przygotować się do części czytanie (reading)?

Przygotowując się na czytanie (reading) na egzaminie TOEFL, warto wziąć pod uwagę rodzaj zadań, jaki na nas czeka. Ponieważ zadania są tu zróżnicowane, warto uwzględnić rodzaj każdego z nich w swoich przygotowaniach. Dlatego też upewnijmy się, iż nie tylko czytamy angielskie teksty, lecz również wykonujemy różnorodne ćwiczenia na ich podstawie. Starajmy się uchwycić myśli w nich zawartych, dokonywać parafraz, a także pisać na ich podstawie krótkie streszczenia, które oddadzą przekaz tekstu w krótszej formie.

Jeżeli mamy wątpliwości co do czytanego tekstu, poprośmy o pomoc nauczyciela, bądź osobę o zaawansowanej znajomości języka angielskiego. W ten sposób nasze wątpliwości zostaną rozwiane, a my sami zyskamy wiedzę na temat czytania i prawidłowych strategii go dotyczących.

Dowiedz się również jak wyglądają inne części egzaminu TOEFL i jak się do nich przygotować. Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0