Gramatyka angielska: between i among - jak i kiedy używać?

Kiedy używamy between, a kiedy among? Jakie są między nimi różnice? Czy możemy używać ich zamiennie? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie w tekście poniżej.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: between i among - jak i kiedy używać?

Between i among – oba te słowa oznaczają „pomiędzy", natomiast ich użycie jest zgoła inne. Kiedy używamy between, a kiedy among? Jakie są między nimi różnice? Czy możemy używać ich zamiennie? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w tekście poniżej.

Between vs among

Kłopotliwość, która może pojawić się w przypadku nauki i użycia słów between i among dla uczącego się języka angielskiego polega na tym, że w języku polskim mamy właściwie jedno słowo, które tłumaczy oba – pomiędzy. Możemy do tego celu również użyć słowa między, jednak to nie zawsze ilustruje różnicę, jaka w języku angielskim zachodzi między słowami between i among. Co więcej, nawet natywni użytkownicy języka angielskiego wchodzą w spory co do ich użycia, często błędnie je argumentując. Na czym więc polega różnica?

Between

Słowo between używane jest, kiedy mówimy o dwóch rzeczach:

I was choosing between a car and a bike. - Wybierałem pomiędzy samochodem a rowerem.

Nie oznacza to jednak, że nie możemy go użyć, kiedy mamy do czynienia z większą ilością aspektów:

The differences between Spanish, Italian and Portuguese may seem minor. - Różnice pomiędzy hiszpańskim, włoskim i portugalskim mogą wydawać się niewielkie.

Among

W przypadku słowa among, te użyjemy, kiedy mówimy o grupie rzeczy bądź osób jako jednej całości:

An unknown illness spread among the Russian. - Nieznana choroba rozprzestrzeniła się między Rosjanami.
Diana felt like a stranger among the people. -Diana czuła się nieswojo między tymi ludźmi.

Używając słów between i among do określenia pozycji, różnice są nieco bardziej widoczne:

I was walking between the poles. - Szedłem pomiędzy tyczkami.

W powyższym przykładzie możemy sobie wyobrazić, że idąc między tyczkami, podmiot szedł między dwoma ich szeregami.

I was walking among the poles. - Szedłem między tyczkami.

W tym przykładzie, podmiot szedł między tyczkami, a więc omijając je, bez konkretnego porządku.

Omawiając słowo among, warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, którą jest słowo amongst. Słowo to wywodzi się z brytyjskiej odmiany języka angielskiego i jest już dość archaiczne. W mowie potocznej używane jest sporadycznie, natomiast dość często możemy się z nim spotkać w przypadku słowa pisanego. Oznacza ono dokładnie to samo co among. Kiedy należy go używać? Z pewnością w sytuacjach bardziej formalnych – zarówno ustnie, jak i pisemnie, natomiast użycie słowa amongst w luźnej rozmowie ze znajomymi może wydać się dość sztuczne.

Jak widzimy, słów between i among nie możemy używać zamiennie, ponieważ mają one inne znaczenia. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ błędne użycie któregokolwiek z nich może wprowadzić w zakłopotanie naszego rozmówcę, lub, w przypadku pracy pisemnej, obniżyć naszą ocenę bądź wynik na egzaminie.

Zapoznajmy się również z przyimkami miejsca w języku angielskim. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0