Already, yet, still - jak i kiedy używać?

Przysłówki already, yet oraz still same w sobie nie są trudne, natomiast kłopotliwe może okazać się ich użycie – kiedy używamy każdego z nich? Specjalnie dla Was wyjaśniamy tę kwestię.

GRAMATYKA
Already, yet, still - jak i kiedy używać?

Already, yet, still

Jeżeli masz już za sobą pierwsze kroki w języku angielskim, zapewne zauważyłeś lub zauważyłaś, że pewne elementy tego języka mogą sprawiać trudności. Jednymi z nich są przysłówki already, yet oraz still, które same w sobie nie są trudne, natomiast kłopotliwe może okazać się ich użycie – kiedy używamy każdego z nich? Specjalnie dla Was wyjaśniamy tę kwestię.

Already - użycie

Przysłówek already oznacza „już", „poprzednio", „przedtem". Używa się go najczęściej w przypadku mówienia o czynności, która zakończyła się wcześniej niż się tego spodziewaliśmy. Przysłówka already używamy w zdaniach twierdzących w czasach teraźniejszych i przeszłych, natomiast nigdy nie użyjemy go w czasie przyszłym.

W którym miejscu w zdaniu go umieścimy? W zdaniach w czasie teraźniejszym przysłówek already znajdzie się między podmiotem a czasownikiem, a w czasie teraźniejszym dokonanym (Present Perfect):

Podmiot + have + already + reszta zdania

W przypadku pytań, umieszczamy go tuż po podmiocie.

Oto kilka przykładów użycia przysłówka already:

He already knows what he is up for. - On już wie, co na niego czeka.
Have they already left? - Czy oni już wyszli?
Daniel has already seen this film. - Daniel już widział ten film.
How come she already knows the plot? - Jakim cudem ona już zna ten spisek?

Yet - użycie

Przysłówek yet oznacza „już", „jeszcze", „do tej pory". Używamy go wtedy, kiedy mówimy o czynnościach oczekiwanych w przyszłości. Przysłówka yet nie używamy w czasach przeszłych.

Co więcej, okaże się on przydatny w przypadku:

 • Pytania, czy coś się już wydarzyło (najczęściej umieszczany jest na końcu zdania):

  Are you ready yet? - Czy jesteś już gotowa?
  Hasn't she informed you about it yet? - Czy ona ciebie jeszcze o tym nie poinformowała?
  Have they arrived yet? - Czy oni już przyjechali?
 • Stwierdzenia, że coś, na co oczekiwaliśmy, się nie wydarzyło:

  They haven't finished yet. - Oni jeszcze nie skończyli.
  Ted hasn't retired yet. - Ted nie odszedł jeszcze na emeryturę.
  Mary isn't at home yet. - Mary nie ma jeszcze w domu.
 • Niektórych zdań twierdzących, kiedy to odgrywa podobną rolę do przysłówka still:

  I am yet to receive the payment. - Jeszcze nie otrzymałem zapłaty.

Zauważmy, że w tym przypadku przysłówek yet umieścimy w zupełnie innym miejscu w zdaniu – po odmienionym czasowniku to be, a w czasach Perfect po czasowniku posiłkowym have:

She has yet to finish this. - Ona jeszcze tego nie skończyła.

Still - użycie

Przysłówek still oznacza „jeszcze", „nadal", „wciąż". Podobnie jak w języku polskim, używany jest on najczęściej w przypadku mówienia o czynności lub sytuacji, która trwa do teraz. Często używa się go również do opisu czynności, która trwa dłużej, niż się spodziewaliśmy.

W którym miejscu w zdaniu umieszczamy przysłówek still? Idealnym do tego miejscem jest pozycja przed czasownikiem lub przymiotnikiem:

Are you still angry with me? - Czy nadal się na mnie gniewasz?
Peter is still asleep. - Peter jeszcze śpi.
It's evening, and I am still working. - Już wieczór, a ja wciąż pracuję.
Do you still like candies? - Czy nadal lubisz cukierki?

W przypadku czasowników składających się z dwóch części, still umieścimy między nimi:

Don't tell me that he is still working on it. - Nie mów mi, że on nadal nad tym pracuje.
When I saw him, Tom was still playing. - Kiedy widziałem Toma, on wciąż grał.

Jeszcze jedna reguła – w przypadku przeczeń, przysłówek still znajduje się tuż przed nimi:

I still haven't figured out how it works. - Jeszcze nie rozgryzłem, jak to działa.
I have heard that Jamie still hasn't arrived. - Słyszałem, że Jamie jeszcze nie przyjechał.

Zapraszamy również do zapoznania się z użyciem have i has been.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0