Already, yet, still - jak i kiedy używać?

Przysłówki already, yet oraz still same w sobie nie są trudne, natomiast kłopotliwe może okazać się ich użycie – kiedy używamy każdego z nich? Specjalnie dla Was wyjaśniamy tę kwestię.

GRAMATYKA

Already, yet, still - jak i kiedy używać?

Already, yet, still

Jeżeli masz już za sobą pierwsze kroki w języku angielskim, zapewne zauważyłeś lub zauważyłaś, że pewne elementy tego języka mogą sprawiać trudności. Jednymi z nich są przysłówki already, yet oraz still, które same w sobie nie są trudne, natomiast kłopotliwe może okazać się ich użycie – kiedy używamy każdego z nich? Specjalnie dla Was wyjaśniamy tę kwestię.

Already - użycie

Przysłówek already oznacza „już", „poprzednio", „przedtem". Używa się go najczęściej w przypadku mówienia o czynności, która zakończyła się wcześniej niż się tego spodziewaliśmy. Przysłówka already używamy w zdaniach twierdzących w czasach teraźniejszych i przeszłych, natomiast nigdy nie użyjemy go w czasie przyszłym.

W którym miejscu w zdaniu go umieścimy? W zdaniach w czasie teraźniejszym przysłówek already znajdzie się między podmiotem a czasownikiem, a w czasie teraźniejszym dokonanym (Present Perfect):

podmiot + have + already + reszta zdania

W przypadku pytań, umieszczamy go tuż po podmiocie.

Oto kilka przykładów użycia przysłówka already:

He already knows what he is up for. (On już wie, co na niego czeka.)

Have they already left? (Czy oni już wyszli?)

Daniel has already seen this film. (Daniel już widział ten film.)

How come she already knows the plot? (Jakim cudem ona już zna ten spisek?)

Yet - użycie

Przysłówek yet oznacza „już", „jeszcze", „do tej pory". Używamy go wtedy, kiedy mówimy o czynnościach oczekiwanych w przyszłości. Przysłówka yet nie używamy w czasach przeszłych.

Co więcej, okaże się on przydatny w przypadku:

  • Pytania, czy coś się już wydarzyło (najczęściej umieszczany jest na końcu zdania):

Are you ready yet? (Czy jesteś już gotowa?)

Hasn't she informed you about it yet? (Czy ona ciebie jeszcze o tym nie poinformowała?)

Have they arrived yet? (Czy oni już przyjechali?)

  • Stwierdzenia, że coś, na co oczekiwaliśmy, się nie wydarzyło:

They haven't finished yet. (Oni jeszcze nie skończyli.)

Ted hasn't retired yet. (Ted nie odszedł jeszcze na emeryturę.)

Mary isn't at home yet. (Mary nie ma jeszcze w domu.)

  • Niektórych zdań twierdzących, kiedy to odgrywa podobną rolę do przysłówka still:

I am yet to receive the payment. (Jeszcze nie otrzymałem zapłaty.)

Zauważmy, że w tym przypadku przysłówek yet umieścimy w zupełnie innym miejscu w zdaniu – po odmienionym czasowniku to be, a w czasach Perfect po czasowniku posiłkowym have:

She has yet to finish this. (Ona jeszcze tego nie skończyła.)

Still - użycie

Przysłówek still oznacza „jeszcze", „nadal", „wciąż". Podobnie jak w języku polskim, używany jest on najczęściej w przypadku mówienia o czynności lub sytuacji, która trwa do teraz. Często używa się go również do opisu czynności, która trwa dłużej, niż się spodziewaliśmy.

W którym miejscu w zdaniu umieszczamy przysłówek still? Idealnym do tego miejscem jest pozycja przed czasownikiem lub przymiotnikiem:

Are you still angry with me? (Czy nadal się na mnie gniewasz?)

Peter is still asleep. (Peter jeszcze śpi.)

It's evening, and I am still working. (Już wieczór, a ja wciąż pracuję.)

Do you still like candies? (Czy nadal lubisz cukierki?)

W przypadku czasowników składających się z dwóch części, still umieścimy między nimi:

Don't tell me that he is still working on it. (Nie mów mi, że on nadal nad tym pracuje.)

When I saw him, Tom was still playing. (Kiedy widziałem Toma, on wciąż grał.)

Jeszcze jedna reguła – w przypadku przeczeń, przysłówek still znajduje się tuż przed nimi:

I still haven't figured out how it works. (Jeszcze nie rozgryzłem, jak to działa.)

I have heard that Jamie still hasn't arrived. (Słyszałem, że Jamie jeszcze nie przyjechał.)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z użyciem have i has been.

Sprawdź, czy znasz popularne przysłówki yet, still i already i czy używasz ich poprawnie!

[1/5] Co oznacza przysłówek "yet"?

Anne Simons

0

0

0

0

0