Speaking na egzaminie FCE – przykład i porady

Speaking to ostatnia część egzaminu FCE. Dowiedz się, jak wygląda i jak się do niej przygotować w efektywny sposób.

CERTYFIKATY

Speaking na egzaminie FCE – przykład i porady

Speaking, czyli mówienie, to ostatnia – piąta część egzaminu FCE. Trwa ona 14 minut. Uczestniczy w niej dwóch egzaminatorów i dwóch kandydatów. Jeden z egzaminatorów zadaje pytania osobom przystępującym do egzaminu, podczas gdy drugi uważnie śledzi całą rozmowę. Egzamin ten służy weryfikacji umiejętności mówienia w języku angielskim i składa się z czterech części.

Pierwsza część poświęcona jest rozmowom ogólnym – na tematy typu szkoła, praca, czas wolny, zainteresowania. Część druga to wypowiedź w oparciu o ilustracje, który otrzymuje każdy egzaminowany. Każda z takich wypowiedzi powinna trwać około 1 minuty. Po takiej wypowiedzi, kandydat przysłuchujący się wypowiedzi kolegi lub koleżanki, ma za zadanie odpowiedzieć na zaprezentowane pytanie. Trzecie zadanie to wspólna rozmowa kandydatów na temat przedstawiony na ilustracji. Ostatnią częścią zarówno egzaminu z mówienia, jak i całego egzaminu FCE jest rozmowa kandydatów z egzaminatorem na temat, który poruszony został w zadaniu trzecim.

Przykładowy speaking

Zanim podejdziemy do właściwego egzaminu, dobrym pomysłem jest przećwiczenie go. Możemy to uczynić przez analizę przykładowego egzaminu ze speakingu, który znajdziecie pod tym adresem.

Porady, jak się przygotować się do mówienia

Egzamin z mówienia jest testem, który weryfikuje naszą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Jedynym sposobem na ćwiczenie tej umiejętności jest mowa. Możemy ją ćwiczyć zarówno z kimś (co jest najlepszą ku tego formą), lecz także sami. Jeżeli osiągnęliśmy już pewien poziom zaawansowania w języku angielskim, jesteśmy w stanie sami zauważyć błędy, jakie popełniamy w mowie, a co za tym idzie, postarać się je wyeliminować. Starajmy się zatem wykorzystywać każdą możliwą sytuację na mowę w języku angielskim. Jeżeli zależy nam na rozmowie z drugą osobą, a takiej nie mamy w pobliżu, zawsze możemy spróbować połączyć się z osobą posługującą się językiem angielskim np. w Skype, czy innym komunikatorze, który łączy ludzi na całym świecie.

 

Sprawdź także inne artykuły poświęcone egzaminowi FCE!

Znasz już popularne idiomy w języku angielskim? Sprawdź się w quizie!

[1/9] Jak w języku angielskim brzmi popularne przysłowie: gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść?

Anne Simons

0

0

0

0

0