Skala ocen i system oceniania na egzaminach LCCI

Jak wygląda system oceniania w przypadków egzaminów LCCI? Ten artykuł poświęcony jest temu tematowi. Zapraszamy do lektury.

CERTYFIKATY
Skala ocen i system oceniania na egzaminach LCCI

Egzaminy LCCI składają się zazwyczaj z dwóch komponentów – pisemnego oraz ustnego. Część pisemna, na którą składają się reading (czytanie) i writing (pisanie) to część obligatoryjna, która stanowi rdzeń takiego egzaminu. Istnieje również opcjonalna część ustna – speaking – która oceniana jest osobno. Odrębną częścią jest kolejna część, która nie jest obligatoryjna. Częścią tą jest rozumienie ze słuchu, czyli listening.

Skala ocen części pisemnej (reading i writing)

Jak już wspomnieliśmy, część pisemna – czytanie i pisanie – to rdzeń większości egzaminów LCCI. Niezależnie od poziomu egzaminu, do jakiego kandydat podchodzi (od A1 do C2 w skali Rady Europy), oceny prezentują się w następujący sposób:

  • powyżej 75% poprawnych odpowiedzi – pass with distinction – egzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem
  • 60% poprawnych odpowiedzi – merit – egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem
  • 50% poprawnych odpowiedzi – pass – zaliczenie egzaminu
  • poniżej 50% poprawnych odpowiedzi – fail – egzamin nie zdany

Jak widzimy w powyższej skali ocen, by zdać egzamin pisemny LCCI, należy uzyskać przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Uzyskawszy powyżej 60%, otrzymujemy zaliczenie z wyróżnieniem, a powyżej 75% poprawnych odpowiedzi to egzamin zaliczony bardzo dobrze z wyróżnieniem.

Skala ocen części ustnej (speaking)

Przed zapoznaniem się ze skalą ocen obowiązującej w części ustnej egzaminów LCCI, musimy przyjrzeć się 4 kryteriom, na jakich te bazują:

  • bogactwo leksykalne oraz umiejętność płynnego wysławiania się
  • płynność wypowiedzi
  • poprawność gramatyczna
  • wymowa

Ocena części ustnej jest ściśle powiązana z wypełnieniem wymagać związanych z powyższymi kryteriami. Oto dwie oceny, które można uzyskać w części ustnej:

  • otrzymanie przynajmniej 3 ocen pozytywnych na 4 kryteria – pass – egzamin zdany
  • otrzymanie 2 ocen pozytywnych na 4 kryteria – fail – egzamin nie zdany

Tak więc część ustna rządzi się swoimi prawami jeżeli chodzi o oceny. Aby zaliczyć egzamin ustny, musimy spełnić 3 z 4 kryteriów wymienionych powyżej. Zaliczenie połowy ze wszystkich z nich nie premiuje kandydata zdaniem egzaminu.

Kiedy dostępne są wyniki egzaminów?

Wyniki części pisemnej pojawiają się po około 12 do 14 tygodniach od daty egzaminy. Czas oczekiwania spowodowany jest głównie faktem, iż prace wysyłane są do Londynu, gdzie sprawdzane są przez specjalistów w centrum egzaminacyjnym LCCI.

Ile czasu ważne są wyniki?

Wyniki egzaminu LCCI nie mają terminu ważności.

Zapoznaj się z innymi aspektami, w tym z poszczególnymi rodzajami egzaminów LCCI! Zapraszamy do działu poświęconemu tym egzaminom.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0