Rodzaje szkół w języku angielskim

Doskonale znamy typy szkół w języku polskim – podstawówka, gimnazjum, liceum, technikum... ale czy znamy nazwy ich odpowiedników w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO

Rodzaje szkół w języku angielskim

Rodzaje szkół w języku polskim są dla nas rzeczą oczywistą. Każdy z nas uczęszcza lub uczęszczał do szkoły, dlatego też nie mamy problemu z określeniem ich nazwy. Typy szkół w języku angielskim bywają niekiedy problematyczne – jest ich wiele, a ich nazwy nie przypominają ich polskich odpowiedników. Jak zatem brzmią nazwy i rodzaje szkół w języku angielskim? Za chwilę się tego dowiecie.

Rodzaje szkół (types of school)

Edukacja wczesnoszkolna/podstawowa (primary education)

 • kindergarten/nursery school/preschool – przedszkole
 • elementary school/primary school/junior school – szkoła podstawowa
 • middle school/junior high school – gimnazjum

Szkolnictwo średnie (secondary education)

 • grammar school – szkoła średnia
 • high school – szkoła średnia, liceum
 • comprehensive school – liceum ogólnokształcące
 • vocational school/trade school/career school – szkoła zawodowa
 • technical college – technikum

Szkolnictwo wyższe (tertiary education)

 • academy – uczelnia
 • university/college – uniwersytet, szkoła pomaturalna
 • evening class – zajęcia wieczorowe
 • extramural – wieczorowy, niestacjonarny

Szkolnictwo publiczne i prywatne

Rozróżnienie pomiędzy szkolnictwem publicznym i prywatnym bywa bardzo często mylone w odniesieniu do państw anglojęzycznych. Powodem ku temu jest fakt, iż mianem public schools w Wielkiej Brytanii nazywamy szkoły prywatne, będące bardziej eksluzywne, i co ważne, płatne. Private schools są pod tym względem podobne – nie należą one do państwa, a finansowanie odbywa się poprzez opłatę czesnego.

 

Zapoznaj się również z nazwami przedmiotów szkolnych w języku angielskim. Zapraszamy!

Anne Simons

0

0

0

0

0