Opis przyjaciela po angielsku

Opis przyjaciela jest jednym z częściej spotykanych opisów w języku angielskim. Dowiedzmy się, jak go utworzyć. Zapraszamy!

PISZ
Opis przyjaciela po angielsku

W języku angielskim występuje wiele rodzajów opisów. Jednym z najczęściej spotykanych z nich – czy to na lekcjach języka angielskiego, czy też w mowie, jest opis przyjaciela. Chyba każdy z nas opisał kiedyś komuś swojego najbliższego kolegę lub swoją najbliższą koleżankę, prawda? W tym artykule dowiecie się, jak tego dokonać w prawidłowy sposób na piśmie. Zaczynajmy!

Opis przyjaciela po angielsku

Zacznijmy od budowy takiego opisu. Jak w przypadku większości z form tego typu, składa się on z trzech akapitów. W pierwszym wprowadzamy informacje dotyczące osoby przez nas opisywanej, w drugim dokonujemy rozwinięcia opisu, a w trzecim podsumujemy napisaną przez nas treść.

Uwaga! To, że w opisie przyjaciela występują trzy główne akapity, nie znaczy, że nie możemy zastosować większej ilości wcięć w tekście, również zwanych akapitami – możemy dokonać nawet pięciu z nich, a jeżeli rozwiniemy naszą wypowiedź w sposób znaczący, ich liczba może urosnąć nawet do sześciu. Pamiętajmy jednak, by wszystkie te akapity znalazły się w obrębie trzech głównych części opisu – wstępu, rozwinięcia i zakończenia.


Wiemy już, jak podzielić opis przyjaciela. Jakie informacje umieścić w każdym z trzech akapitów?

  • Pierwszy akapit – wstęp – to idealne miejsce na przedstawienie naszego przyjaciela lub przyjaciółki. Umieścimy w nim informacje wstępne – kim dana osoba jest, jak ma na imię, jak wygląda (ogólnie), a także co w niej lubimy.
  • Po wstępie, przechodzimy do drugiej części – rozwinięcia. To w obrębie rozwinięcia mamy możliwość zastosować kilka odrębnych akapitów, każdy opisujący inną cechę osoby. Przykładowo, w pierwszej części rozwinięcia możemy przedstawić wygląd zewnętrzny, w drugiej części – drugim akapicie rozwinięcia – cechy charakteru, a w trzeciej – nasze odczucia odnośnie bliskiej nam osoby. Inny kształt rozwinięcia to, dla przykładu, opis tego, jak się poznaliśmy, cechy charaktery i wygląd zewnętrzny, i opis tego, dlaczego opisywana przez nas osoba jest naszym najlepszym przyjacielem/przyjaciółką. Pamiętajcie, że to, w jaki sposób napiszecie rozwinięcie, zależy od Waszej inwencji. Trzymajmy się jednak głównych zasad, by przedstawić osobę w stopniu dostatecznie dobrym.
  • Trzecią, ostatnią częścią opisu przyjaciela w języku angielskim, jest zakończenie. Jest to proporcjonalnie najkrótsza z części tej formy pisemnej, która powinna mieć podobną wielkość do wstępu – postarajmy się, by nasza praca zachowała proporcje w wielkości akapitów. W zakończeniu skupmy się na podsumowaniu informacji o naszym najbliższym koledze/koleżance. Wspomnijmy o tym, co w tej osobie lubimy, a co nie jest naszą ulubioną stroną – nie pozostawajmy bezkrytyczni!

Uwaga! Wspomniane proporcje mogą być następujące – 1:3:1 (wstęp : rozwinięcie : zakończenie), lub 1:2:1, w zależności od tego, jak bardzo chcemy rozbudować rozwinięcie. Możemy również zastosować inne proporcje, lecz pamiętajmy, by zachować równowagę, by praca nie przybrała niezgrabnej formy.


Opis przyjaciela jest jedną z przyjemniejszych form do tworzenia. Nie mamy w niej problemu z dostępnością informacji – sami w końcu znamy naszego przyjaciela najlepiej, a jego opis jest dla nas zabiegiem dość przyjemnym.

 

Dowiedzmy się, jak wygląda przykładowy opis przyjaciela po angielsku. Zapraszamy!

Poznaj również słownictwo i zwroty, które pomogą Ci w opisie przyjaciela w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0