Mówienie na egzaminie TOEFL – przykładowy test i porady

Po słuchaniu, pora na dziesięciominutową przerwę, po której następuje trzecia część TOEFL w formie mówienia. Przyjrzyjmy się tej sekcji nieco bliżej.

CERTYFIKATY
Mówienie na egzaminie TOEFL – przykładowy test i porady

Jak wygląda mówienie na egzaminie TOEFL i na czym polega?

Mówienie to trzecia część egzaminu TOEFL, przed którą następuje dziesięciominutowa przerwa na odpoczynek i przygotowanie się do mówienia w jak najlepszym stopniu.

Mimo, iż mówienie składa się z aż 6 zadań – 2 niezależnych i 4 zintegrowanych – czas, jaki jest na tę sekcję przeznaczony, wynosi, wydawać by się mogło, zaledwie 20 minut. Jest to jednak wystarczająca ilość czasu, gdyż wspomniane zadania nie są bardzo rozbudowane, a mówienie przebiega dość szybko.

Jak już wspomnieliśmy, 6 zadań w części speaking, czyli mówienie, składa się z 2 zadań niezależnych i 4 zintegrowanych. Zadania niezależne polegają na wypowiedziach dotyczących życia akademickiego. Dwa pierwsze zadania zintegrowane są połączeniem czytania, słuchania i mówienia. Oznacza to, iż kandydat zapoznaje się ze słowem pisanym, wysłuchuje słowa mówionego, a następnie wyraża związek pomiędzy dwoma rodzajami przekazu, z jakimi się przed chwilą zapoznał. Dwa ostatnie zadania zintegrowane to ponownie połączenie słuchania i mówienia. Odtworzone zostają dwa rodzaje materiału, który kandydat musi streścić i wyrazić swoją opinię na jego temat.

Przykładowy egzamin z mówienia

Jak prezentuje się sekcja mówienie (speaking) na egzaminie TOEFL? Każdy z nas może uzyskać odpowiedź na to pytanie poprzez odwiedzenie tej strony, na której dostępne są pliki zawierające przykładowy egzamin z mówienia.

Jak dobrze przygotować się do części mówienie (speaking)?

Sekcja mówienie – speaking – wymaga rzetelnego przygotowania. W przypadku tej części, najlepszą metodą na przygotowanie się jest systematyczny trening mówienia. Mówmy na wszelkie tematy, jednak skupmy się głównie na tematyce akademickiej. Zbudujmy sobie słowniczek pojęć akademickich, które mogą okazać się zbawiennie w trakcie samego egzaminu.

W miarę możliwości, starajmy się prowadzić rozmowy w języku angielskim z nauczycielem, osobą o lepszej znajomości języka angielskiego, niż my sami, a jeśli jest to możliwe, prowadźmy konwersacje z natywnymi użytkownikami języka angielskiego. W ten sposób zyskamy pewność siebie, nauczymy się prawidłowej mowy w wielu aspektach, a także wyeliminujemy czynnik stresu, który na egzaminie często okazuje się być najgorszym wrogiem zdającego.

Zapoznaj się również z trzema pozostałymi częściami egzaminu TOEFL. Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0