Język angielski w biznesie – poznaj przydatne zwroty i słownictwo

Język angielski jest w dzisiejszych czasach niezwykle powszechny, a jego znajomość w wielu dziedzinach jest niezbędna. Jedną z takich dziedzin jest biznes – ang. business – w której trudno jest się obejść bez znajomości podstawowych angielskich terminów. Zapraszamy zatem do nauki!

SŁOWNICTWO
Język angielski w biznesie – poznaj przydatne zwroty i słownictwo

Język angielski w biznesie - biznesowy angielski

Biznes jest dziedziną, w której angielskie słownictwo jest wszechobecne – wystarczy przyjrzeć się samemu słowu biznes, które zostało utworzone od angielskiego business. W tym artykule zapoznacie się z angielskimi zwrotami i słownictwem, które bezpośrednio dotykają biznesu i finansów. Zaczynajmy!

Zwroty

Zacznijmy od zwrotów, które okażą się nieocenione podczas interakcji międzyludzkich w biznesie.

Umawianie się na spotkanie (making an appointment)

I'd like to make an appointment with … – Chciałbym umówić się na spotkanie z …
I'd like to schedule a meeting/an appointment with … – Chciałbym zaplanować spotkanie z …
Will … be in tomorrow? – Czy … będzie jutro dostępny/a?
Monday at … sounds fine. – Poniedziałek o godzinie … pasuje mi.
Okay. Tuesday at … – W porządku. Wtorek o godzinie …

Na spotkaniu (at a meeting)

Let's get started. – Zaczynajmy.
First, let's start with … – Zacznijmy od …
We need to talk about/discuss … – Musimy porozmawiać o/przedyskutować …
Before we move on, let's talk about … – Zanim przejdziemy do …, porozmawiajmy o …
Let's move on to … – Przejdźmy do …
The other item is … – Inną kwestią jest …
Should we move on/continue? – Powinniśmy przejść dalej/kontynuować?
Have we discussed … ? – Czy mówiliśmy już o … ?
Any thoughts/ideas? – Jakieś pomysły?
That's a good point. – To dobre spostrzeżenie.
I agree/disagree. – Zgadzam się/nie zgadzam się.
Sorry. I can't agree with what you're saying. – Przepraszam, lecz nie mogę się Tobą zgodzić.
In conclusion, … – Podsumowując, …

Negocjowanie (negotiating)

Negocjacje wiążą się ze słownictwem, które jest do nich niezbędne. Oto podstawowe terminy:

to accept – zaakceptować
agreement – porozumienie
bargain – okazja
compromise – kompromis
condition – warunek
deal – umowa
to decline – odmówić
estimate – szacunek (np. dane szacunkowe)
handshake – uścisk dłoni
to make an offer – złożyć ofertę
to negotiate – negocjować
to quote – podać szacunkową cenę
rebate – bonifikata
overestimate – dokonać zawyżonej oceny
underestimate – dokonać zaniżonej oceny

Przemowa (speech)

Jak dobrze przygotować przemowę w języku angielskim? Pomocne okażą się następujące kroki:

 1. Wybierz odpowiedni temat, jeżeli taki nie został narzucony/wybrany.
  (Pick a good subject, if such hasn't been chosen)
 2. Zbierz potrzebne informacje i dokonaj rozeznania w temacie przemowy.
  (Get the necessary information and do some research in the topic of your speech)
 3. Zorganizuj zebrane informacje tak, by były jak najbardziej czytelne i użyteczne.
  (Organise the information so that they are clear and handy)
 4. Dokładnie zapoznaj się ze wszystkim, o czym chcesz mówić.
  (Get familiar with everything that you want to touch upon in your speech)
 5. Po zapoznaniu, sprawdź, tym razem bez pomocy źródeł, lub zgromadzonych informacji, czy potrafisz dobrze mówić o poruszanym temacie.
  (Having got familiar with the details, check whether you can speak clearly about the subject without any aids)
 6. Przeprowadź próbę generalną.
  (Do rehearsal)

Uwaga! Przygotowując przemowę, nie tłumacz polskich zwrotów na angielskie. Korzystaj z gotowych, gdyż takie będą brzmieć naturalnie dla anglojęzycznych odbiorców. Nie stresuj się – stres jest największym wrogiem podczas publicznych wystąpień. Ułóż w głowie plan działania i postępuj według niego.

Słownictwo

Poniżej znajdziecie przydatne słownictwo związane z biznesem.

advantage – zaleta
advertisement – ogłoszenie
agenda – plan, terminarz
authorisation – upoważnienie
bill – rachunek
brand – marka
budget – budżet
business – biznes
business card – wizytówka
commodity – towar
company – firma
competition – konkurencja
cost – koszt
cooperation – wpółpraca
customer – klient
deadline – ostateczny termin
debt – dług
decrease – spadek
department – wydział
disadvantage – wada
employee – pracownik
employer – pracodawca
enquiry – zapytanie, list z zapytaniem
exchange – giełda
experience – doświadczenie
feedback – opinie
goal – cel
growth – wzrost
increase – wzrost
invoice – faktura
liability – odpowiedzialność prawna
loss – strata
margin – marża
offer – oferta
order – zamówienie
product – produkt
profit – zysk
purchase – zakup
retail – detal
salary – pensja (miesięczna)
share – udział
stock – asortyment, akcje
supply – zaopatrzenie
turnover – obrót

Zapraszamy również do zapoznania się z terminami matematycznymi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
MAGDALENA
ponad 3 lata temu

TEN POP UP Z NEWSLETTEREM JEST STRASZNIE DENERWUJĄCY, SZCZEGÓLNIE W WERSJI MOBILNEJ. WRĘCZ UNIEMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z SERWISU. NAWET PO WPISANIU ADRESU, NIE ZNIKA. PROSZĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ. LUBIE PAŃSTWA STRONĘ, ALE DENERWUJĄ MNIE POP UP.

Odpowiedz
0
0
0 0 0