Jak napisać wpis na bloga w języku angielskim?

Wpis na bloga w kontekście nauki języka angielskiego jest jedną z najnowszych form stosowanych na egzaminie maturalnym. Nie dziwi jednak, że zdecydowano się na zawarcie tej formy na egzaminie sprawdzającym znajomość języka. Blogi są bowiem wytworem stosunkowo nowym, a młodzi adepci redagowania internetowych treści są z nimi za pan brat.

PISZ
Jak napisać wpis na bloga w języku angielskim?

Wpis na bloga w kontekście nauki języka angielskiego jest jedną z najnowszych form stosowanych na egzaminie maturalnym. Nie dziwi jednak, że zdecydowano się na zawarcie tej formy na egzaminie sprawdzającym znajomość języka. Blogi są bowiem wytworem stosunkowo nowym, a młodzi adepci redagowania internetowych treści są z nimi za pan brat. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem dotyczącym redagowania wpisu na bloga po angielsku.

Wpis na bloga po angielsku

Dokonując wpis na bloga, styl, jakim powinniśmy się posłużyć, determinowany jest przed odbiorców naszego wpisu. Jeżeli naszym zadaniem będzie dokonanie wpisu, którego odbiorcami będzie grono naszych znajomych, logicznym jest, że taki wpis należy dokonać używając stylu nieformalnego, natomiast jeżeli czytelnikami naszej wiadomości będą osoby starsze, bądź przeznaczony on będzie dla grona pedagogicznego naszej szkoły, styl ten diametralnie się zmieni. W odróżnieniu od wpisu na bloga, który dokonalibyśmy na naszej prywatnej stronie internetowej, jesteśmy zobowiązani jednak przestrzegać form, które są wymagane przez oświatę i zawarte w poleceniu zadania. Logicznym zatem będzie zachowanie schematu wstęp-rozwinięcie-zakończenie, wraz z końcowym pozdrowieniem czytelników, jak i ich przywitaniem na samym początku. O ile na naszym blogu niekoniecznie dokonalibyśmy wpisu w dokładnie taki sposób, o tyle w przypadku wpisu, który jest zadaniem na ocenę, należy taki schemat zachować.

Wpis na bloga zalicza się do stosunkowo krótkich form pisemnych – jego długość powinna oscylować w granicach 130 słów.

Również temat wpisu jest tematem zupełnie otwartym, który ustalony jest przez polecenie. Teoretycznie tematem wpisu na blogu może być dosłownie wszystko – należy zatem dokładnie zapoznać się z instrukcjami w zadaniu, i na ich podstawie dokładnie rozplanować jaką informację i na jakim etapie naszego wpisu zamierzamy zamieścić.

Przydatne zwroty

Przygotowując wpis na bloga w języku angielskim, warto mieć na uwadze pewne zwroty i wyrażenia, dzięki którym nasz wpis zostanie lepiej odebrany przez czytelników. Oto przykłady:

Hello/Hi ... – Cześć/Witajcie ...
I am writing this one because ... – Piszę ten wpis, ponieważ ...
I don't know about you, but I ... – Nie wiem jak Wy, ale ja ...
I know/realise that ... – Wiem/Zdaje sobię sprawę, że ...
There is something that I want to mention. – Jest coś, o czym chcę wspomnieć.
... bothers me a lot. – ... nie daje mi spokoju.
Since/As ... – Ponieważ ...
I would like to hear from you on that. – Chciałbym usłyszeć Wasze zdanie na ten temat.
Leave a comment. – Pozostawcie komentarz.
Thanks for reading this piece/visiting my blog. – Dziekuję za przeczytanie wpisu/odwiedzenie mojego bloga.

Przykładowy wpis na bloga

Title:
Changes in the school

Entry:
Hello folks! Here's what I think about the upcoming changes in our school:

I don't know about you, but I don't see a need to replace the good ol' Mac with the most recent model. I know the ones we're working on are three years old at this point, but think about what the money paid in order to make the replacement could be spent on. I'd rather see the administration replace the chairs we must sit on – I can barely sit on mine!

Since the issue is starting to get really hot these days, do let me know what you think about the change. You can do so by posting a comment in the section below.

Thanks for dropping by and reading this piece. Sound off!

Dowiedz się również jak napisać dobry e-mail w języku angielskim. Pomocny w trakcie pisania okaże się słowniczek zwrotów, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0