Gramatyka angielska: try to do vs try doing – poznaj różnicę

Try to do, try doing – dwa podobne zwroty, dwa różne znaczenia. Wspomniane wyrażenia są często spotykane w języku angielskim, dlatego też warto znać różnicę, jaka między nimi występuje. Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: try to do vs try doing – poznaj różnicę

Try to do something i try doing something na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie – by nie powiedzieć – identycznie. Po przyjrzeniu się wspomnianym zwrotom można dostrzec różnicę, która jest jeszcze większa, gdy poddamy je dogłębnej analizie. Zapraszamy do zapoznania się z różnicą, jaka występuje między popularnymi angielskimi zwrotami - try to do something i try doing something.

Try to do vs try doing

Jak już zapewne zauważyliście, zwrot try to do something różni się pod względem formy czasownika od zwrotu try doing something. Początkowo powód takiego stanu rzeczy może wydawać się niejasny, jednak dość szybko można stwierdzić, że różnica ta jest jak najbardziej logiczna.

  • Try to do something oznacza próbę zrobienia czegoś; staranie, by do czegoś doprowadzić. Co ważne, kładzie się tu nacisk na rezultat.
  • Try doing something oznacza eksperyment, który przeprowadzamy, by coś osiągnąć; czasami, gdy inne metody zawodzą. Inny sposób tłumaczenia tego zwrotu to próba robienia czegoś. W tym przypadku nacisk kładziemy na to, w jaki sposób chcemy doprowadzić do pomyślnego rezultatu.

Oczywiście takie „suche” definicje nie zawsze są w pełni efektywne. Jeżeli jeszcze nie do końca rozumiecie różnicę, jaka występuje między poruszanymi w tym artykule wyrażeniami, poniższe przykłady powinny Wam ją pokazać.

Przykłady

Sam should try to exercise more. - Sam powinien spróbować więcej ćwiczyć.
Barry tried to open the door, but it was closed. - Barry próbował otworzyć drzwi, ale były zamknięte.
Jeremy needn't have tried to open the window. It was sealed. - Jeremy niepotrzebnie próbował otworzyć okno. Ono jest zapieczętowane.
If this method fails, try mixing the powder with water. - Jeżeli ta metoda nie poskutkuje, spróbuj zmieszać proszek z wodą.
Try calling her if she isn't at home. - Spróbuj do niej zadzwonić, jeżeli nie będzie jej w domu.
If you want to hear what I'm saying, try turning down the music. - Jeżeli chcesz usłyszeć to, co mówię, spróbuj przyciszyć muzykę.

Na zakończenie przygotowaliśmy dla Was specjalne porównanie zdań, które powinno ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości – jeżeli jeszcze takowe występują.

1. Try to jump over the obstacle. - Spróbuj przeskoczyć nad przeszkodą.
2. If you can't walk over the obstacle, try jumping over it. - Jeżeli nie możesz przejść nad przeszkodą, spróbuj nad nią przeskoczyć.

W zdaniu nr 1. nie wspominamy o żadnym sposobie – mówimy tylko, by osoba przeskoczyła nad przeszkodą.

Zdanie nr 2. to przykład, w którym prezentujemy sposób, który ma rozwiązać problem przedostania się nad przeszkodą – skupiamy się tu na samym sposobie.

Co zrobić, gdy osoba nie chce spróbować tego, co jej sugerujemy? Możemy spróbować jej to rozkazać! Zapraszamy do zapoznania się z trybem rozkazującym w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0