Gramatyka angielska: przysłówek also i jego miejsce w zdaniu

Gdzie wstawiamy przysłówek also w zdaniu? To pytanie, choć może wydawać się błahe, jest tak naprawdę zadawane dość często i w pełni uzasadnione. Odpowiedź znajdziecie poniżej.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: przysłówek also i jego miejsce w zdaniu

Gdzie wstawiamy przysłówek also w zdaniu? To pytanie, choć może wydawać się błahe, jest tak naprawdę zadawane dość często i w pełni uzasadnione. Wynika to z faktu, że wielokrotnie spotykamy się ze słowem also (również, też) w różnych miejscach w zdaniu. Czasami zdanie zaczynane jest od also, czasami widzimy je na drugim miejscu, lecz także zdarza się, że zdanie zakończone jest tym właśnie przysłówkiem. Jak więc wygląda prawidłowe użycie słowa also w zdaniu? W którym miejscu powinniśmy je stawiać? Zapraszamy do lektury.

Also w zdaniu

Zacznijmy od tego, że omawiany przysłówek może znaleźć się w niemal dowolnym miejscu w zdaniu. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana jego pozycji w zdaniu pociąga za sobą zmianę jego znaczenia. Najlepiej przedstawi to analiza zdania.

Zdanie podstawowe

I think that you should stop biting your nails. - Uważam, że powinieneś przestać obgryzać paznokcie.

Zdania ze wstawionym przysłówkiem also

1. Also, I think that you should stop biting your nails.

2. I also think that you should stop biting your nails.

3. I think that you also should stop biting your nails.

4. I think that you should also stop biting your nails.

5. I think that you should stop biting your nails also.

Analiza zdań

W przypadku zdania numer 1, osoba mówiąca dokonała również innych sugestii wobec adresata – dlatego też also pojawiło się na samym jego początku, a po nim przecinek.

Zdanie numer 2 sugeruje nam, że ktoś inny oprócz osoby mówiącej również dokonał sugestii, by osoba, do której to zdanie jest skierowane, przestała obgryzać paznokcie. Jest to widoczne, ponieważ przysłówek następuje po podmiocie.

W zdaniu numer 3 widzimy, że osoba mówiąca wcześniej zasugerowała zaniechanie poruszanej czynności również komuś innemu. Efekt ten jest uzyskany poprzez umieszczenie also po osobie, do której to zdanie jest skierowane.

Zdanie numer 4 mówi, że osoba mówiąca sugeruje nie tylko zaprzestanie obgryzania paznokci, ale również zarzucenie czegoś innego.

W ostatnim przykładzie poprawność zdania może zostać poddana wątpliwości – jednak w przypadku natywnych użytkowników języka angielskiego, taka kolejność jest dopuszczalna. Oznacza ona jednak pewne niechlujstwo, ponieważ przysłówek also został „wrzucony” na sam koniec zdania. Może to sugerować, że osoba mówiąca wypowiedziała to zdanie w pośpiechu, bez uprzedniego przemyślenia, a omawiany przysłówek wtrąciła na sam koniec, gdyż wcześniej o nim nie pomyślała.

Podsumowując, część mowy, jaką jest omawiany w tym artykule przysłówek also, może zostać umieszczona w niemal każdej części zdania. Musi być to zabieg przemyślany, ponieważ jej pozycja determinuje znaczenie samego wyrażenia. Tymczasem zapraszamy do lektury artykułu na temat użycia słówek between i among.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0