Egzamin Język angielski ogólny (JETSET) – wszystko, co musisz wiedzieć

Interesuje Cię egzamin JETSET, jednak chcesz dowiedzieć się o nim nieco więcej? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym dowiesz się najważniejszych informacji o teście JETSET.

CERTYFIKATY
Egzamin Język angielski ogólny (JETSET) – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest JETSET?

Egzamin JETSET zaprojektowany został dla osób chcących uzyskać certyfikat potwierdzający ogólną znajomość języka angielskiego.

Egzaminy te są dostępne na 8 poziomach zaawansowania – począwszy od JETSET Foundation, który jest poniżej skali CEFR, aż do poziomu JETSET level 7, który jest na poziomie C2 (Mastery).

Omawiane tu testy podzielone są na dwie wersje – do poziomu czwartego:

JET (Junior English Test) – przeznaczona dla uczniów (od 6 do 16 lat), którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie języka angielskiego; egzamin pozwala na kontynuację nauki aż do poziomu C2. Jest to popularny sposób na weryfikację umiejętności językowych wśród osób, u których język angielski nie jest językiem natywnym.

Tematami w wersji JET mogą być: ubrania, zwierzęta, jedzenie i picie, zawody, części ciała, dni, miesiące, pory roku, społeczeństwo, czas, miary, ludzie, dom, szkoła, rozrywka, kolory, i inne tego typu tematy.

SET (Senior English Test) – jest to odpowiednik egzaminu JET, który przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Tematami w wersji SET mogą być: media, praca i edukacja, sport i rekreacja, ludzie, środowisko, obywatelstwo, przyszłość, zdrowie i fitness, nauka, technologia, oraz inne tego typu tematy.

Trzy najtrudniejsze poziomy – JETSET Level 5, JETSET Level 6 i JETSET Level 7 są niezależne od wieku kandydata. Są również honorowane przez UCAP (brytyjską organizację prowadzącą nadzór nad rekrutacją kandydatów na uczelnie w Wielkiej Brytanii).

Poziomy zaawansowania

Oto lista poziomów zaawansowania na egzaminach JETSET wraz z ich poziomem według skali Rady Europy (CEFR):

  • JETSET Foundation, Level 1 – poniżej skali (potwierdzenie podstawowej znajomości języka)
  • JETSET Level 2 – A1 (Breakthrough)
  • JETSET Level 3 – A2 (Waystage)
  • JETSET Level 4 – B1 (Threshold)
  • JETSET Level 5 – B2 (Vantage)
  • JETSET Level 6 – C1 (Proficiency)
  • JETSET Level 7 – C2 (Mastery)

Struktura egzaminu JETSET

Egzamin JETSET składa się z dwóch części – części obligatoryjnej, obejmującej testy ze słuchania (listening), czytania (reading) oraz pisania (writing). Częścią opcjonalną jest mówienie (speaking).

Słuchanie – listening

Pierwsza część egzaminu – słuchanie – trwa w przedziale 30-45 minut (czas uzależniony jest od poziomu). W tym czasie osoba zdająca egzamin ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru.

Czytanie – reading

Czytanie jest drugą częścią egzaminu JETSET. W zależności od poziomu, trwa ona od 60 do 120 minut. Ponownie, kandydat staje przed zadaniem udzielenia odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru – tym razem w oparciu o tekst, z jakim się uprzednio zapoznał.

Pisanie – writing

Pisanie wieńczy obligatoryjną część egzaminu. Podobnie jak w przypadku czytania, przydzielone na nią zostaje od 60 do 120 minut, a możliwymi zadaniami podczas pisania są: uzupełnianie luk, użycie poprawnej formy czasownika, napisanie krótkiego tekstu na określony temat, oraz utworzenie dłuższego tekstu (na jeden z dwóch tematów).

Mówienie – speaking

Mówienie jest częścią opcjonalną egzaminu JETSET, która nie jest od kandydata wymagana. Trwa ona około 5-8 minut – ponownie, w zależności od poziomu egzaminu.

Skala ocen na egzaminie JETSET i system oceniania

  • Egzamin JETSET zdaje się poprzez uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi (pass).
  • Uzyskanie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi to zaliczenie egzaminu z oceną dobrą z wyróżnieniem (merit).
  • Przekroczenie progu 75% poprawnych odpowiedzi owocuje oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem (distinction).

Przykładowy egzamin JETSET

Zanim zdecydujemy się przystąpić do właściwego egzaminu JETSET, warto zapoznać się z przykładowym egzaminem. Można tego dokonać pod tym adresem.

Terminy egzaminów JETSET

Egzamin ten jest pod względem terminu niezwykle wygodny – dostępny jest w każdym dogodnym dla kandydata terminie w procedurze na żądanie (on demand). Odbywa się on w szkołach językowych posiadających odpowiednią akredytację (LCCI International Qualifications).

Cena egzaminu JETSET

Ceny egzaminów JETSET różnią się w zależności od poziomu oraz części, jakie chcemy zdawać. Aby uzyskać dokładną informację o cenie egzaminu, należy skontaktować się z placówką, która organizuje takie egzaminy.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi egzaminami LCCI i informacjami na ich temat.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0