Egzamin English Language Skills Assessment (ELSA) – wszystko, co musisz wiedzieć

W tym artykule dowiesz się najważniejszych informacji o egzaminach English Language Skills Assessment (ELSA). Zapraszamy do lektury.

CERTYFIKATY
Egzamin English Language Skills Assessment (ELSA) – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest English Language Skills Assessment (ELSA)?

Egzamin ELSA to test poziomujący z języka angielskiego, który obejmuje najważniejsze umiejętności lingwistyczne – od czytania i pisania, przez mówienie, po rozumienie ze słuchu.

Test ten pozwala na określenie umiejętności kandydata w skali Rady Europy (CEFR). Dzięki badaniu zdolności językowych w zróżnicowanych sytuacjach i środowiskach, określenie umiejętności jest rzetelne i obiektywne.

Egzaminy ELSA stanowią potwierdzenie umiejętności językowych, po które często sięgają różnego rodzaju firmy, szkoły i uczelnie, a także organizacje i instytucje. Zakres materiałów wykorzystywanych na egzaminie jest pokaźny, co pozwala na uzyskanie rzetelnej oceny i obrazu kompetencji językowych kandydata.

Komputerowe ELSA

Egzaminy ELSA są dostępne również w wersji online. Największą zaletą tego wariantu egzaminu jest wygoda – kandydat zdaje go na komputerze w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni, a wynik egzaminu otrzymuje chwilę po jego zakończeniu.

Oceny i system oceniania egzaminu ELSA

Egzaminu ELSA nie można nie zdać – w jego trakcie następuje weryfikacja naszych umiejętności językowych, co oznacza, iż kończymy go z oceną – od A1 do C2.

Punkty, jakie można zdobyć za poszczególne części egzaminu (o których więcej za chwilę), różnią się w zależności od części egzaminu:

  • Listening (słuchanie) – skala punktów od 0 do 250, zakres poziomów – od A1 do C2;
  • Reading (czytanie) – skala punktów od 0 do 250, zakres poziomów – od A1 do C2;
  • Writing 1 (pisanie) – skala punktów od 0 do 100, zakres poziomów – od A1 do B2;
  • Writing 2 (pisanie) – skala punktów od 0 do 7, zakres poziomów – od A1 do C2;
  • Speaking (mówienie) – nagranie wysyłane jest do Wielkiej Brytanii do oceny, zakres poziomów – od A1 do C2.

Struktura egzaminu ELSA

Jak się przed chwilą dowiedzieliście, egzaminy ELSA składają się z pięciu części.

  1. Listening (słuchanie) – część trwająca 30 minut. W jej trakcie sprawdzane są umiejętności rozumienia słowa mówionego poprzez 60 pytań wielokrotnego wyboru, które odnoszą się do odtwarzanego materiału.
  2. Reading (czytanie) – część, na którą poświęcone jest 45 minut, weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim. Kandydat odpowiada na 60 pytań wielokrotnego wyboru.
  3. Writing 1 (pisanie) – pierwsza część pisania zajmuje 45 minut, w trakcie których sprawdzana jest gramatyka i składnia. Dokonuje się tego poprzez zadanie 60 pytań wielokrotnego wyboru – trzy rodzaje zadań, 20 pytań każdy.
  4. Writing 2 (pisanie) – druga część pisania jest odrobinę krótsza i trwa 40 minut. W jej trakcie kandydat ma za zadanie napisać esej na określony temat.
  5. Speaking (mówienie) – ostatnią częścią egzaminu jest mówienie, które trwa około 30 minut. Polega ono na określeniu umiejętności mówienia w języku angielskim przez zadanie serii 40 pytań. Są one nagrywane i wysyłane do Wielkiej Brytanii, gdzie dokonuje się oceny. Wypowiedź kandydata trwa około 20 minut.

Zakres tematyczny egzaminu ELSA

Zakres tematyczny egzaminu ELSA jest bardzo szeroki. Mogą w nim pojawić się tematy jak:

podróże
turystyka
handel
finanse
biuro
ubezpieczenia
instytucje
biznes
technologia
sport i rekreacja
sztuka
posiłki

Tematy mogą być także inne. Aby najlepiej przygotować się do egzaminu, należy obcować z językiem w szerokiej gamie tematów – nie ograniczajmy się do wybranych!

Przykładowy egzamin ELSA

Przed przystąpieniem do właściwego egzaminu ELSA, polecamy zapoznać się z jego przykładową wersją. Można tego dokonać pod tym adresem.

Terminu egzaminów ELSA

Omawiany egzamin dostępny jest w dowolnym terminie z wykorzystaniem procedury na żądanie (on demand). Można go zdawać w wersji tradycyjnej, jak i w wersji komputerowej.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi egzaminami LCCI.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0