Egzamin English for Tourism (EFT) – wszystko, co musisz wiedzieć

Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z egzaminem EFT, który został stworzony z myślą o tej dziedzinie.

CERTYFIKATY
Egzamin English for Tourism (EFT) – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest English for Tourism (EFT)?

English for Tourism (EFT) to specjalna kwalifikacja, która została stworzona z myślą o turystyce – jednej z kluczowych gałęzi gospodarki w dzisiejszym świecie. Egzamin ten ma wiele korzyści – certyfikat EFT jest doskonałym dodatkiem do naszego CV, podnosi nasze umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a także jest prezentowany w przyjaznym dla kandydata formacie, który został stworzony na podstawie rzeczywistych sytuacji z branży.

Struktura egzaminu EFT

Egzamin EFT składa się z 2 niezależnych od siebie części – mogą one być zdawane razem lub oddzielnie. Są nimi:

 • Część ustna – Spoken English for Tourism (SEfT)
 • Część pisemna – Written English for Tourism (WEfT)

Ponadto, egzamin ten dostępny jest na dwóch poziomach – EFT Level 1 oraz EFT Level 2. O każdym z nich dowiecie się poniżej.

Oceny i system oceniania na egzaminie English for Tourism (EFT)

Niezależnie od poziomu egzaminu, system oceniania prezentuje się w następujący sposób:

 • Ocena bardzo dobra z wyróżnieniem (distinction) to uzyskanie przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi;
 • Ocena dobra z wyróżnieniem (merit) to uzyskanie przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi;
 • Zaliczenie (pass) to uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi;
 • Uzyskanie poniżej 50% poprawnych odpowiedzi skutkuje niezaliczeniem egzamiu (fail).

Poziomy egzaminu EFT

Jak już wspomnieliśmy, egzamin EFT dostępny jest w dwóch poziomach. W zależności od stopnia trudności, mamy do czynienia z różnymi rodzajami zadań. Zapoznajmy się z nimi.


EFT Level 1

Egzamin na poziomie pierwszym dedykowany jest osobom dążącym do uzyskania umiejętności komunikacji w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym. Test ten jest doskonałym narzędziem do sprawdzenia wiedzy w zakresie pokrywającym różnorodne działania zawodowe w sektorze turystycznym na poziomie podstawowym.

Część pisemna (WEfT)

Część pisemna trwa 2 godziny, w trakcie których kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące następujących zagadnień:

 • praca nad autentycznymi źródłami spotykanymi w sektorze turystyki
 • napisanie teksty użytkowego w oparciu o źródła z zagadnienia pierwszego
 • rozwinięcie zagadnienia drugiego – stworzenie kolejnej formy pisemnej
 • napisanie notatki służbowej, faxu lub innego rodzaju wiadomości, w której nanosi się zmiany w stosunku do poprzednich prac

Uwaga! W trakcie pierwszej części, kandydat może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Część ustna (SEfT)

Część ustna trwa około 20 minut, w trakcie których kandydat stawia czoła dwóm częściom:

Część 1. – Dyskusja na określony temat – rozmowa z egzaminatorem na określone tematy, które połączone są jednym zagadnieniem przewodnim

Część 2. – Odgrywanie ról – osoba podchodząca do egzaminu wciela się w pracownika segmentu turystycznego, podczas gdy egzaminator udaje klienta. Następuje rozmowa sterowana.

Uwaga! W trakcie części ustnej, kandydat nie może robić notatek.


EFT Level 2

Egzamin na poziomie drugim przeznaczony jest osobom dążącym do podniesienia umiejętności lingwistycznych oraz kwalifikacji zawodowych – często podchodzą do niego kandydaci chcący objąć stanowiska menedżerskie.

Część pisemna (WEfT)

Część pisemna trwa 2 godziny i 30 minut. Ponownie, kandydat ma za zadanie udzielić odpowiedzi na 4 pytania dotyczące następujących zagadnień:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania po uprzednim zapoznaniu się z materiałem źródłowym przedstawionym w różnorodnych, rzeczywistych formach
 • napisanie dłuższego tekstu użytkowego, najczęściej w oparciu o polecenie pierwsze
 • rozwinięcie zagadnienia drugiego – stworzenie kolejnej formy pisemnej
 • napisanie notatki służbowej, faxu lub innego rodzaju wiadomości, w której odpowiada się na zażalenie klienta lub odpowiada na zgłoszony problem

Uwaga! W trakcie części pisemnej, kandydat może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Część ustna (SEfT)

Na część ustną przeznaczone jest 20 minut. W tym czasie kandydat musi zaliczyć dwie części:

Część 1. – Dyskusja na określony temat – rozmowa z egzaminatorem na określone tematy, które połączone są jednym zagadnieniem przewodnim

Część 2. – Odgrywanie ról – osoba podchodząca do egzaminu wciela się w pracownika przemysłu turystycznego, podczas gdy egzaminator wciela się w rolę klienta. Następuje rozmowa sterowana.

Uwaga! W trakcie części ustnej, kandydat nie może robić notatek.


Przykładowy egzamin English for Tourism (EFT)

Jeżeli rozważasz podejście do egzaminu EFT, zachęcamy zapoznać się z przykładową jego formą. Znajdziesz ją pod tym adresem. Jest to znakomity sposób do przygotowania się do egzaminu nie ruszając się z fotela.

Terminy egzaminu EFT

Kandydaci do egzaminu EFT mają możliwość odbycia go w dogodnym dla siebie terminie poprzez skorzystanie z procedury „na żądanie” (on demand).

Cena egzaminu EFT

Cena egzaminu różni się w zależności od poziomu, jaki chcemy zdawać. Aby dowiedzieć się o obowiązujących obecnie cenach, należy skontaktować się z jednym z akredytowanych centrów egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi egzaminami grupy LCCI.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0