Egzamin English for Business (EFB) – wszystko, co musisz wiedzieć

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym dowiecie się najważniejszych informacji o egzaminie English for Business (EFB).

CERTYFIKATY
Egzamin English for Business (EFB) – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest English for Business (EFB)?

Egzamin English for Business jest skierowany do osób, które chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe w dziedzinie biznesu. Należy on do najczęściej wybieranych egzaminów z LCCI.

Zaliczenie egzaminu EFB w stopniu bardzo dobrym lub powyżej uprawnia zdającego do uczestnictwa w wielu organizacjach, programach wymiany studentów, a także jest przepustką do znalezienia atrakcyjnej pracy.

Co niezwykle istotne, egzamin English for Business dostępny jest na wszystkich poziomach zaawansowania językowego – zaczynając od poziomu A1, na poziomie C2 kończąc. Aby podejść do egzaminu, należy wybrać jedną z trzech dostępnych sesji, lub skorzystać z możliwości organizacji egzaminu na żądanie (on demand).

Struktura egzaminu English for Business (EFB)

Omawiany tu egzamin składa się z części reading and writing – czytanie i pisanie – która to jest częścią obligatoryjną. Dostępna jest również część opcjonalna w postaci części ustnej (reading) oraz rozumienia ze słuchu (listening).

To, jak prezentuje się egzamin, ile trwają poszczególne jego komponenty, oraz jakie są wymagania wobec zdającego, zależy od poziomu egzaminu. Dowiecie się o tym poniżej.


EFB Preliminary (poziom A1/A2)

Poziom Preliminary to poziom skierowany do kandydatów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem w języku angielskim. Wymagania tu nie są wygórowane – wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego w biznesie.

Część reading and writing trwa 1 godzinę i 30 minut. Speaking, jeżeli taki jest zdawany, to dodatkowe 11 minut, a listening – 20 minut.

Aby uzyskać ocenę A1 (Breakthrough), należy zdać egzamin – uzyskać wynik przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Wynik A2 (Waystage) to przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


EFB Level 1 (poziom A2/B1)

Poziom pierwszy skierowany jest do kandydatów, którzy zaznajomili się już z podstawami języka angielskiego w biznesie i mają go opanowany w stopniu podstawowym. Zadania egzaminacyjne zawierają napisanie krótkiej notatki lub listu w stylu biznesowym, zrozumienie komunikatu dotyczącego tematyki biznesowej, przetwarzanie informacji biznesowych, oraz przeformułowania danych biznesowych przedstawionych w różnych formach.

Część reading and writing trwa 2 godziny. Speaking to dodatkowe 12 minut, a listening – 30 minut.

Aby uzyskać ocenę A2 (Waystage), należy zdać egzamin – uzyskać wynik przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Wynik B1 (Threshold) to uzyskanie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


EFB Level 2 (poziom B1/B2)

Egzamin na poziomie drugim zalecany jest kandydatom potrafiącym radzić sobie w sytuacjach biznesowych z małą koniecznością wsparcia. Zadania egzaminacyjne obejmują listy i raporty biznesowe, ulotki reklamowe, notatki firmowe oraz memorandum.

Czytanie i pisanie trwa 2 godziny i 30 minut, podczas których kandydat odpowiada na 4 pytania związane z zagadnieniami podanymi wyżej. Część ustna to 13 minut, a słuchanie – 25 minut.

Zaliczenie egzaminu (uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi) daje nam ocenę B1 (Threshold). Poprawne odpowiedzi na przynajmniej 60% to wynik B2 (Vantage).


EFB Level 3 (poziom B2/C1)

Egzamin na poziomie trzecim wymaga dogłębnej znajomości angielskiego języka w biznesie. W większości sytuacji biznesowych kandydat zaliczający ten egzamin powinien potrafić poradzić sobie samodzielnie bez większego problemu. Zadania egzaminacyjne na poziomie trzecim zawierają tworzenie listu biznesowego, wewnętrznego raportu firmy, zrozumienie tekstu poświęconego działalności gospodarczej, oraz przekształcenie biznesowego tekstu, a także przeformułowanie podobnych danych i informacji.

Część obowiązkowa – reading and writing – trwa w tym przypadku 3 godziny. Części dodatkowe – speaking i listening – trwają kolejno 15 i 25 minut.

Zaliczenie takiego egzaminu poprzez prawidłowe odpowiedzenie na 50% odpowiedzi premiuje nas oceną B2 (Vantage). Prawidłowe odpowiedzenie na przynajmniej 60% to wynik w postaci oceny C1 (Proficiency).


EFB Level 4 (poziom C1/C2)

Egzamin na poziomie czwartym, czyli najbardziej zaawansowany ze wszystkich egzaminów EFB, wymaga biegłej orientacji we wszystkich aspektach biznesowych w środowisku języka angielskiego. Stanowi on swoiste potwierdzenie najwyższych kwalifikacji lingwistycznych w dziedzinie biznesu. Zadania egzaminacyjne na poziomie czwartym obejmują pracę nad autentycznym tekstem biznesowym i stworzenia pisma urzędowego na jego podstawie, pisania tekstów biznesowych z wykorzystaniem podanych informacji, prace związane z przeformułowaniem i formatowaniem tekstu, a także wykorzystanie podanych informacji do rozszerzania i tworzenia różnych rodzajów tekstów biznesowych.

Czytanie i pisanie na poziomie czwartym trwają trzy godziny. Mówienie trwa 17 minut, a słuchanie to kolejne 30 minut.

Zaliczenie egzaminu EFB Level 4 na 50% poprawnych odpowiedzi oznacza zdobycie oceny C1 (Proficiency). Uzyskanie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi premiuje nas najwyższą oceną w skali CEFR – C2 (Mastery).


Przykładowy egzamin English for Business (EFB)

Przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na wszystkich poziomach egzaminu EFB można znaleźć za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się pod tym adresem. Zachęcamy do spróbowania swoich sił przed przystąpieniem do właściwego egzaminu.

Ceny egzaminów EFB

Ceny egzaminów EFB zależą od poziomu, jaki nas interesuje. Wahają się one od około 250 do ponad 500 złotych.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi egzaminami LCCI a także informacjami ogólnymi o tych egzaminach, które znajdziecie w sekcji im poświęconej.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0