Egzamin English for Accounting (EFA) level 3 – wszystko, co musisz wiedzieć

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym dowiesz się najważniejszych informacji o egzaminie English for Accounting (level 3).

CERTYFIKATY
Egzamin English for Accounting (EFA) level 3 – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest English for Accounting (EFA) level 3?

Egzamin English for Accounting level 3 to specjalny egzamin weryfikujący umiejętności językowe z języka angielskiego w dziedzinie księgowości i rachunkowości.

Dostępny na poziomie 3, który według skali Rady Europy (CEFR) odpowiada poziomowi B2, przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą związaną z księgowością i finansami, która wymaga znajomości języka angielskiego, a także słownictwa i zwrotów w tymże języku.

Struktura egzaminu EFA level 3

Egzamin ten trwa 50 minut i składa się z 40 pytań rozłożonych na 4 części:

  • pytania wielokrotnego wyboru dotyczące słownictwa związanego z rachunkowością i finansami
  • wstawianie wyrazów w luki w zdaniach
  • czytanie ze zrozumieniem, polegające na dopasowywaniu tekstu z dziedziny księgowości do oświadczenia
  • identyfikacja błędów

Zagadnienia na egzaminie English for Accounting level 3

Oto zagadnienia egzaminacyjne, jakie spotyka się na egzaminie EFA level 3:

znajomość języka angielskiego w dziedzinie biznesu, finansów i rachunkowości
zawody pełnione w branży
działania związane z księgowością i audytem
problemy związane z miejscem pracy
regulacje międzynarodowe
dokumenty branżowe, np. rachunki i raporty finansowe
dokumentacja wewnętrzna, audytowa, księgowa i podatkowa

Przykładowy egzamin EFA level 3

Zanim zdecydujemy się na podejście do właściwego egzaminu, warto zapoznać się z tym, jak taki egzamin może wyglądać. Można tego dokonać na tej stronie, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki przeznaczonej do tego celu.

Terminy egzaminu EFA level 3

Kandydaci do omawianego tu egzaminu mogą zapoznać się z dokładnymi terminami obowiązującymi w czasie, jaki ich interesuje, w ośrodku przeprowadzającym egzamin EFA level 3. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z procedury „na żądanie” (on demand), czyli przeprowadzenia egzaminu w dogodnym im terminie.

Cena egzaminu EFA level 3

Cena egzaminu waha się zazwyczaj w granicach od 300 do 350 złotych. Aby uzyskać informacje co do aktualnej ceny egzaminu, należy skontaktować się z ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy EFA level 3.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi egzaminami LCCI, które pozwalają na zdobycie umiejętności i certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego w dziedzinie biznesu.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0