Dowiedz się, jak wygląda egzamin TOEFL (najważniejsze informacje)

Jak dokładnie wygląda przebieg egzaminu TOEFL? Jakie części są jego elementami składowymi? Dowiesz się tego w tym artykule.

CERTYFIKATY
Dowiedz się, jak wygląda egzamin TOEFL (najważniejsze informacje)

Jak wygląda egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL ma zbliżony wygląd do innych egzaminów językowych. Składa się z 4 części, a między dwiema pierwszymi i dwiema ostatnimi następuje 10-minutowa przerwa, podczas której mamy chwilę na odpoczynek.

Części, jakie tworzą egzamin TOEFL to czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie – dokładnie w takiej kolejności. Wszystkie części mają taką samą wagę – za każdą z nich możemy otrzymać do 30 punktów.

Zdający egzamin oceniany jest w 120-punktowej skali. W przeciwieństwie do egzaminów Cambridge – FCE, CAE i CPE, egzaminu TOEFL nie można nie zdać. Ocena jest odzwierciedleniem naszych umiejętności językowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku egzaminu IELTS.

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym częściom egzaminu.

Czytanie

Częścią otwierającą egzamin TOEFL jest czytanie. Trwa ona między 60 a 80 minutami, i zawiera 36 do 56 pytań. Pytania dotyczą tekstów, których w tej części znajduje się od 3 do 4. Do każdego z nich zadawanych jest 12 do 14 pytań.

Teksty na omawianym tu egzaminie to głównie teksty akademickie, jakie można znaleźć w akademickich podręcznikach. Zadania są bardzo różnorodne – od tworzenia parafraz po tworzenie streszczeń.

Słuchanie

Po czytaniu następuje słuchanie, które trwa 60 do 90 minut. W tej sekcji liczba pytań jest minimalnie niższa (34 do 51), natomiast liczba przykładów znacznie większa, gdyż tych w sumie możemy spodziewać się od 6 do 9. Mówimy tu o 11 pytaniach, 6 do pierwszej części słuchania, oraz 5 do drugiej.

Materiał, jakiego będziemy słuchać, to zazwyczaj wykłady akademickie bądź dyskusje.

Po słuchaniu następuje przerwa trwająca 10 minut. Jest to idealny moment na krótki odpoczynek i przygotowanie się do następnej części egzaminu – mówienia.

Mówienie

Mówienie stanowi trzecią, przedostatnią część egzaminu TOEFL. Trwa ono 20 minut i składa się z 6 zadań – 2 niezależnych i 4 zintegrowanych. Oznacza to, iż w pierwszych dwóch przypadkach kandydaci proszeni są o odniesienie się do różnych aspektów życia akademickiego. Polecenia zintegrowane polegają na wykonaniu zadań powiązanych ze słuchaniem i pisaniem – w ten sposób sprawdzana jest umiejętność przekazywania informacji, obrony opinii, a także wyjaśniania pewnych pojęć.

Pisanie

Egzamin TOEFL kończy się pisaniem. Ostatnia sekcja trwa 50 minut i składa się z 2 poleceń – 1 niezależnego i 1 zintegrowanego. Zadanie niezależne polega na napisaniu określonej formy pisemnej w języku angielskim, a zintegrowane na przeczytaniu pewnego tekstu lub wysłuchaniu informacji, a następnie odniesienia się do niej w formie pisemnej.

Ile trwa TOEFL?

Cały test TOEFL trwa około 4 godzin, wliczając w to 10-minutową przerwę. Odbywa się on jednego dnia. Dlatego też warto się do niego dokładnie przygotować i powalczyć o jak najlepszy wynik.

Ile jest ważny TOEFL?

Wyniki egzaminu TOEFL ważne są przez dwa lata – po upływie tego czasu musimy je odnowić, czyli podejść do egzaminu po raz kolejny. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż uczelnie podczas rekrutacji biorą pod uwagę ostatni wynik, jaki osiągnęliśmy na teście.

Ile kosztuje podejście do egzaminu TOEFL?

Podejście do egzaminu TOEFL kosztuje 200 USD (dolarów amerykańskich). Cena w polskich złotych jest więc uzależniona od kursu dolara.

Rejestracja

Rejestracja na egzamin TOEFL odbywa się online. Każdy kandydat powinien utworzyć własny profil na stronie rejestracji, a następnie wybrać miejsce i datę egzaminu.

Egzamin odbywa się 30-40 razy w roku, czyli 3 do 4 razy miesięcznie. Ilość terminów jest więc wystarczająca do wygodnego wybrania optymalnego z nich.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami poświęconymi egzaminowi TOEFL.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0