Daty po angielsku

Często sprawiają kłopoty, a ich znajomość równie często jest sprawdzana przez nauczycieli. Poznajmy je w końcu raz, a dobrze, i błyśnijmy przed swoim nauczycielem.

SŁOWNICTWO
Daty po angielsku

Daty w języku angielskim potrafią sprawiać kłopoty. Szczególnie trudne jest czytanie dat i poprawna wymowa lat. Specjalnie dla Was postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje odnośnie dat oraz określania czasu w języku angielskim. Zapraszamy do nauki!

Format daty

W języku angielskim występują dwa formaty dat – jeden używany w Wielkiej Brytanii i krajach znajdujących się pod wpływem brytyjskiego angielskiego oraz drugi, obowiązujący w Stanach Zjednoczonych oraz krajach pod wpływem tejże odmiany języku angielskiego.

Format zapisu daty w angielskim brytyjskim

Format ten obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz w RPA.

Datę zapisujemy w tych krajach w sposób następujący:

14 April 2015 lub w skrócie 14/04/2015

Format zapisu daty w amerykańskim angielskim

Charakterystyczna dla tego formatu jest zamiana miesięcy z dniami oraz umieszczanie przecinka przez rokiem:

April 14, 2015/April 14th, 2015 lub w skrócie 4/14/2015

Amerykański angielski charakteryzuje się ogólnym upraszczaniem, jednak w kwestii dat nie widzimy tego zjawiska - pamiętajmy więc, by dobrze zapamiętać powyższy format!

Czytanie dat

Podobnie jak z formatem daty, odmiennie czyta się daty w angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Angielski brytyjski: 1st April 2015 czytamy jako :

the first of April two thousand and fifteen

Angielski amerykański: April 1st 2015 czytamy jako:

April (the) first two thousand and fifteen

Jak przeczytać rok?

Sporo trudności zwykle sprawia rok i jego prawidłowe czytanie. Dlatego też nauczyciele niejednokrotnie poświęcają więcej uwagi na to zagadnienie.

W angielskim daty można przeczytać na dwa sposoby:

  • Czytana jako numer, możemy zatem powiedzieć 2010 jako two thousand and ten.
  • Podzielona na dwie części – w takiej sytuacji rok 1110 przeczytamy jako eleven ten. Formy tej używa się zwykle dla lat z przedziału 1020 a 1999. Być może w przyszłości lata od 2020 również będziemy czytać za pomocą tej formy.

Przykładowe daty zawiera poniższe zestawienie:

11 BC – eleven before Christ
9 AD – nine Anno Domini
612 – six hundred (and) twelve
1006 – one thousand and six
1021 – ten twenty-one
1393 – thirteen ninety-three
1700 – seventeen hundred lub seventeen oh-oh
1707 – seventeen oh-seven
1999 – nineteen ninety-nine
2000 – two thousand
2005 – two thousand and five
2015 – two thousand and fifteen
2020 – twenty twenty

Dni tygodnia (Weekdays)

W Stanach Zjednoczonych tydzień rozpoczyna się od niedzieli, nie tak jak w Europie, gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.

Monday – Poniedziałek
Tuesday – Wtorek
Wednesday – Środa
Thursday – Czwartek
Friday – Piątek
Saturday – Sobota
Sunday – Niedziela

Jak w łatwy sposób nauczyć się dni tygodnia po angielsku? To bardzo proste! Jeżeli nie potrafimy od razu zapamiętać każdego z nich, postarajmy się zapamiętać pierwsze ich litery – wtedy, próbując sobie przypomnieć poszczególne dni tygodnia, będziemy mogli w łatwy sposób skojarzyć, jak poszczególny dzień się nazywa!

Nazwy miesięcy (Months)

January – Styczeń
February – Luty
March – Marzec
April – Kwiecień
May – Maj
June – Czerwiec
July – Lipiec
August – Sierpień
September – Wrzesień
October – Październik
November – Listopad
December – Grudzień

W przypadku miesięcy możemy postąpić podobnie, jak w przypadku dni tygodnia. Jest ich jednak dwanaście, czyli niemal dwukrotnie więcej, aniżeli dni w tygodniu. Możemy również spróbować podzielić miesiące na kwartały, lub w inny sposób, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Jedno jest jednak pewne – rzetelna nauka i częste powtarzanie dni tygodnia i miesięcy szybko zaowocuje ich memoryzacją!

Pory roku

Winter – zima
Spring – wiosna
Summer – lato
Autumn (Fall – w amerykańskim angielskim) – jesień

Pory dnia

morning – poranek
noon – południe
afternoon – popołudnie
evening – wieczór
night – noc

Określenia czasu

second – sekunda
minute – minuta
hour – godzina
day - dzień
week – tydzień
month – miesiąc
season – pora roku
year – rok
decade – dekada
century – wiek
millennium – tysiąclecie

Uwaga! Zwróćmy uwagę, iż nazwy dni tygodia i miesięcy piszemy w języku angielskim wielką literą! Jest to bardzo ważna zasada, którą musimy jak najwcześniej zapamiętać.

Zapraszamy również do zapoznania się z porami dnia w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0