Daty po angielsku

Często sprawiają kłopoty, a ich znajomość równie często jest sprawdzana przez nauczycieli. Poznajmy je w końcu raz, a dobrze, i błyśnijmy przed swoim nauczycielem.

SŁOWNICTWO

Daty po angielsku

Daty w języku angielskim potrafią sprawiać kłopoty. Szczególnie trudne jest czytanie dat i poprawna wymowa lat. Specjalnie dla Was postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje odnośnie dat oraz określania czasu w języku angielskim. Zapraszamy do nauki!

Format daty

W języku angielskim występują dwa formaty dat – jeden używany w Wielkiej Brytanii i krajach znajdujących się pod wpływem brytyjskiego angielskiego oraz drugi, obowiązujący w Stanach Zjednoczonych oraz krajach pod wpływem tejże odmiany języku angielskiego.

Format zapisu daty w angielskim brytyjskim

Format ten obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz w RPA.

Datę zapisujemy w tych krajach w sposób następujący: 14 April 2015 lub w skrócie 14/04/2015

Format zapisu daty w amerykańskim angielskim

Charakterystyczna dla tego formatu jest zamiana miesięcy z dniami oraz umieszczanie przecinka przez rokiem:

April 14, 2015/April 14th, 2015 lub w skrócie 4/14/2015

Amerykański angielski charakteryzuje się ogólnym upraszczaniem, jednak w kwestii dat nie widzimy tego zjawiska - pamiętajmy więc, by dobrze zapamiętać powyższy format!

Czytanie dat

Podobnie jak z formatem daty, odmiennie czyta się daty w angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Angielski brytyjski: 1st April 2015 czytamy jako the first of April two thousand and fifteen.

Angielski amerykański: April 1st 2015 czytamy jako April (the) first two thousand and fifteen.

Jak przeczytać rok?

Sporo trudności zwykle sprawia rok i jego prawidłowe czytanie. Dlatego też nauczyciele niejednokrotnie poświęcają więcej uwagi na to zagadnienie.

W angielskim daty można przeczytać na dwa sposoby:

  • Czytana jako numer, możemy zatem powiedzieć 2010 jako two thousand and ten.
  • Podzielona na dwie części – w takiej sytuacji rok 1110 przeczytamy jako eleven ten. Formy tej używa się zwykle dla lat z przedziału 1020 a 1999. Być może w przyszłości lata od 2020 również będziemy czytać za pomocą tej formy.

Przykładowe daty zawiera poniższe zestawienie:

11 BC – eleven before Christ

9 AD – nine Anno Domini

612 – six hundred (and) twelve

1006 – one thousand and six

1021 – ten twenty-one

1393 – thirteen ninety-three

1700 – seventeen hundred lub seventeen oh-oh

1707 – seventeen oh-seven

1999 – nineteen ninety-nine

2000 – two thousand

2005 – two thousand and five

2015 – two thousand and fifteen

2020 – twenty twenty

Dni tygodnia (Weekdays)

W Stanach Zjednoczonych tydzień rozpoczyna się od niedzieli, nie tak jak w Europie, gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.

Monday – Poniedziałek

Tuesday – Wtorek

Wednesday – Środa

Thursday – Czwartek

Friday – Piątek

Saturday – Sobota

Sunday – Niedziela

Jak w łatwy sposób nauczyć się dni tygodnia po angielsku? To bardzo proste! Jeżeli nie potrafimy od razu zapamiętać każdego z nich, postarajmy się zapamiętać pierwsze ich litery – wtedy, próbując sobie przypomnieć poszczególne dni tygodnia, będziemy mogli w łatwy sposób skojarzyć, jak poszczególny dzień się nazywa!

Nazwy miesięcy (Months)

January – Styczeń

February – Luty

March – Marzec

April – Kwiecień

May – Maj

June – Czerwiec

July – Lipiec

August – Sierpień

September – Wrzesień

October – Październik

November – Listopad

December – Grudzień

W przypadku miesięcy możemy postąpić podobnie, jak w przypadku dni tygodnia. Jest ich jednak dwanaście, czyli niemal dwukrotnie więcej, aniżeli dni w tygodniu. Możemy również spróbować podzielić miesiące na kwartały, lub w inny sposób, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Jedno jest jednak pewne – rzetelna nauka i częste powtarzanie dni tygodnia i miesięcy szybko zaowocuje ich memoryzacją!

Pory roku

Winter – zima

Spring – wiosna

Summer – lato

Autumn (Fall – w amerykańskim angielskim) – jesień

Pory dnia

Morning – poranek

Noon – południe

Afternoon – popołudnie

Evening – wieczór

Night – noc

Określenia czasu

Second – sekunda

Minute – minuta

Hour – godzina

Day - dzień

Week – tydzień

Month – miesiąc

Season – pora roku

Year – rok

Decade – dekada

Century – wiek

Millennium – tysiąclecie

Uwaga! Zwróćmy uwagę, iż nazwy dni tygodia i miesięcy piszemy w języku angielskim wielką literą! Jest to bardzo ważna zasada, którą musimy jak najwcześniej zapamiętać.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z porami dnia w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons
Anne Simons

Patrycja

około rok temu

Jeśli chodzi o czytanie dat 2001-2009 używamy formy two thousand and... bądz bez "and" np. two thousand (and) six. Natomiast po 2010 roku można czytać na dwa sposoby. Stara metoda wskazuje na czytanie znowu dat na pół np. twenty sixteen. Jest szybciej, jest wygodniej. Można stosować wersje do kórej przywikliśmy w latach 2001-2009, ale zaleca się powrót do metody czytania dat na pół.


0

0

0

0

0