Correct vs accurate vs right – poznaj różnice

Correct, accurate i right to trzy popularne określenia, które na język polski tłumaczymy jako „właściwy”, „poprawny”. Nie są one jednak stu procentowymi synonimami – kiedy używać każdego z nich? Dowiesz się tego w tym artykule.

SŁOWNICTWO

Correct vs accurate vs right – poznaj różnice

Niejednokrotnie w języku angielskim spotykamy się z sytuacją, w której do określenia pewnej cechy lub właściwości mamy do dyspozycji kilka słów o podobnym znaczeniu. Musimy jednak wybrać najbardziej prawidłowe z nich, ponieważ pozostałe pociągają za sobą nieco inne znaczenia, które w danej sytuacji mogą okazać się błędem. Tak jest w przypadku określeń correct, accurate i right. Dowiedzmy się, jakie występują między nimi różnice.

Correct

Słowo correct to po polsku „poprawny”, „prawidłowy”, „właściwy”. Określenie to używamy kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest właściwe, jednak nie w sensie moralnym. Słowo to bardzo często używa się do potwierdzenia zgodności tego, co ktoś mówi, z prawdą.

A: „Is this your mug?” („Czy to twój kubek?”)

B: „That's correct.” („Zgadza się.”)

Tom's answer is correct. (Odpowiedź Toma jest poprawna.)

I'm not sure this is the correct way to do it. (Nie wiem, czy to właściwy sposób na zrobienie tego.)

Accurate

Przymiotnik accurate oznacza „poprawny”, „dokładny”, „precyzyjny”. W przypadku tego słowa, trzecie znaczenie jest kluczowe – słowo te używa się głównie w przypadku mówienia o precyzji.

Can you give me a more accurate answer? (Czy możesz dać mi bardziej precyzyjną odpowiedź?)

This measurement is very accurate. (Ten pomiar jest bardzo precyzyjny.)

Jack is always very accurate. (Jack jest zawsze bardzo precyzyjny.)

Right

Określenie right to w języku polskim „prawidłowy”, „właściwy”, „odpowiedni”. Jak widzimy, znaczenie tego słowa jest bardzo podobne do znaczeń wspomnianych już określeń – warto jednak wiedzieć, iż w przypadku słowa right ważną rolę odgrywa moralny kontekst. Oznacza ono bowiem również „moralnie właściwy” – nie tłumaczmy jednak zdań z tym określeniem w ten sposób, lecz pamiętajmy, że słowo to posiada taki wydźwięk.

His behaviour is not right. (Jego zachowanie nie jest odpowiednie.)

I have made the right decision. (Podjąłem właściwą decyzję.)

Am I holding the spoon in the right way? (Czy trzymam łyżkę w prawidłowy sposób?)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z różnicami między zaimkami wskazującymi these i those.

Anne Simons

0

0

0

0

0