City czy town? – poznaj różnice

Każdy z nas spotkał się z dwoma określeniami miasta – city oraz town. Kiedy używać każdego z nich i jakie są między nimi różnice? Zapraszamy do lektury.

SŁOWNICTWO
City czy town? – poznaj różnice

City i town to dwa określenia miast, jakie używamy w języku angielskim. Ponieważ mamy do dyspozycji dwa określenia odnoszące się do miast, muszą zachodzić między nimi pewne różnice. Ten artykuł poświęcamy wyjaśnieniu różnic między rzeczownikami city i town.

City czy town?

Na wstępie zaznaczmy, iż oba rzeczowniki mają jedno ogólne znaczenie – miasto. Nie są one jednak stu procentowymi synonimami, o czym dowiecie się za chwilę.

City

City to rzeczownik, którego użyjemy w przypadku dużych miast z pokaźną populacją. W zależności od państwa, określenie to może być używane również w stosunku do mniejszych miast, których sytuacja prawna determinuje takie nazewnictwo. Innym wyznacznikiem użycia rzeczownika city w odniesieniu do miasta, aczkolwiek dość archaicznym, jest wymóg istnienia w nim uniwersytetu lub katedry. Ostatnim, jednak dość rzadko spotykanym kryterium, które musi być spełnione, by miasto można było nazwać angielskim city jest różnorodność kulturowa.

Town

Town jest rzeczownikiem określającym mniejsze miasta, które możemy nazwać miejscowościami. Nie ma sztywnych reguł co do populacji lub obszaru, jaka zamieszkuje lub jaki zajmuje miasto, by nazwać je city lub town – kryterium to znacząco różni się w zależności od państwa, o jakim mówimy. Idąc wspomnianym już tropem, który jednak w dzisiejszych czasach spotykamy coraz rzadziej, jest brak uniwersytetu lub katedry, a także mała lub brak różnorodności kulturowej w miastach określanych mianem town.

Podsumowując, city to duże miasto, a town – małe miasto. Najprostszym zabiegiem, jaki możemy uczynić, by raz na zawsze zapamiętać różnice między omawianymi tu rzeczownikami oraz nigdy nie popełnić błędu w ich tłumaczeniu jest tłumaczenie city jako miasto, a town jako miasteczko.

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskimi nazwami domów, jakie spotkamy zarówno w miastach, jak i miasteczkach.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0