Anything, nothing, something, everything - jak i kiedy używać?

Anything, nothing, something, everything – ile razy spotkaliśmy się z jednym z tych słów, nie będąc pewni, co do końca oznacza? Dzięki temu artykułowi wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane.

GRAMATYKA

Anything, nothing, something, everything - jak i kiedy używać?

Anything, nothing, something, everything

Anything, nothing, something, everything – ile razy spotkaliśmy się z jednym z tych słów, nie będąc pewni, co do końca oznacza? Zapewne równie często mieliśmy wątpliwości, które z wymienionych słów pasuje do kontekstu, w którym chcieliśmy ich użyć. Dzięki temu artykułowi wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane – zaczynajmy!

Mówimy tu o zaimkach nieokreślonych dla przedmiotów/rzeczy. Pokrótce, anything oznacza „cokolwiek", nothing – „nic", something – „coś", a everything – „wszystko". Przyjrzyjmy się im jednak z bliska.

Anything

Zaimek nieokreślony anything używany jest w zdaniach twierdzących, pytaniach oraz przeczeniach. Może on również oznaczać „wszystko".

Is there anything I can do for you? (Czy mogę coś dla ciebie zrobić?)

She doesn't want anything to read. (Ona nie chce nic do czytania.)

Let me know if you want anything. (Jeżeli cokolwiek zechcesz – daj znać.)

Nothing

Zaimek nieokreślony nothing oznacza po prostu „nic", bądź, w niektórych sytuacjach, „bardzo mało". Używa się go w zdaniach oraz pytaniach.

We have nothing to do here. (Nie mamy tu nic do robienia.)

I heard nothing of what you said. (Nic nie usłyszałem z tego powiedziałaś.)

He said he saw nothing on his way home. (Powiedział że nic nie widział w drodze do domu.)

Something

Zaimek something jest używany bardzo często, by nie powiedzieć, że jest nieraz nadużywany. Używa się go do określenia pojedynczych rzeczy, które są nam nieznane. Pojawia się w zdaniach twierdzących.

He told me something about you. (On mi coś o tobie powiedział.)

I want to show you something. (Chcę ci coś pokazać.)

Rob has something to tell us. (Rob ma nam coś do powiedzenia.)

Everything

Ostatni z omawianych zaimków nieokreślonych, everything, oznacza „wszystko". Używa się go w zdaniach twierdzących, przeczeniach, a także pytaniach.

Everything was cool at the party. (Wszystko na imprezie było super.)

Have you got everything you need? (Czy masz wszystko, czego potrzebujesz?)

Do tell me everything you know about him. (Powiedz mi wszystko, co o nim wiesz.)


Co ważne, wszystkie zaimki nieokreślone dla rzeczy/przedmiotów występują w liczbie pojedynczej. Pomimo, że w przypadku słowa everything – „wszystko" – mówimy o wielu rzeczach bądź przedmiotach, sam zaimek potraktujemy jako część zdania w liczbie pojedynczej. Oznacza to, że po zaimku użyjemy formy is a nie are, a w czasie przeszłym – was a nie were. To samo odnosi się do czasów Perfect.

Everything is set. (Wszystko jest ustalone.)

 

Zapraszamy również do działu SŁOWNICTWO, w którym nauczymy się wielu przydatnych słówek.

Anne Simons

0

0

0

0

0