Anything, nothing, something, everything - jak i kiedy używać?

Anything, nothing, something, everything – ile razy spotkaliśmy się z jednym z tych słów, nie będąc pewni, co do końca oznacza? Dzięki temu artykułowi wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane.

GRAMATYKA
Anything, nothing, something, everything - jak i kiedy używać?

Anything, nothing, something, everything

Anything, nothing, something, everything – ile razy spotkaliśmy się z jednym z tych słów, nie będąc pewni, co do końca oznacza? Zapewne równie często mieliśmy wątpliwości, które z wymienionych słów pasuje do kontekstu, w którym chcieliśmy ich użyć.

Dzięki temu artykułowi wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane – zaczynajmy!

Mówimy tu o zaimkach nieokreślonych dla przedmiotów/rzeczy. Pokrótce, anything oznacza „cokolwiek", nothing – „nic", something – „coś", a everything – „wszystko". Przyjrzyjmy się im jednak z bliska.

Anything

Zaimek nieokreślony anything używany jest w zdaniach twierdzących, pytaniach oraz przeczeniach. Może on również oznaczać „wszystko".

Is there anything I can do for you? - Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
She doesn't want anything to read. - Ona nie chce nic do czytania.
Let me know if you want anything. - Jeżeli cokolwiek zechcesz – daj znać.

Nothing

Zaimek nieokreślony nothing oznacza po prostu „nic", bądź, w niektórych sytuacjach, „bardzo mało". Używa się go w zdaniach oraz pytaniach.

We have nothing to do here. - Nie mamy tu nic do robienia.
I heard nothing of what you said. - Nic nie usłyszałem z tego powiedziałaś.
He said he saw nothing on his way home. - Powiedział że nic nie widział w drodze do domu.

Something

Zaimek something jest używany bardzo często, by nie powiedzieć, że jest nieraz nadużywany. Używa się go do określenia pojedynczych rzeczy, które są nam nieznane. Pojawia się w zdaniach twierdzących.

He told me something about you. - On mi coś o tobie powiedział.
I want to show you something. - Chcę ci coś pokazać.
Rob has something to tell us. - Rob ma nam coś do powiedzenia.

Everything

Ostatni z omawianych zaimków nieokreślonych, everything, oznacza „wszystko". Używa się go w zdaniach twierdzących, przeczeniach, a także pytaniach.

Everything was cool at the party. - Wszystko na imprezie było super.
Have you got everything you need? - Czy masz wszystko, czego potrzebujesz?
Do tell me everything you know about him. - Powiedz mi wszystko, co o nim wiesz.

Co ważne, wszystkie zaimki nieokreślone dla rzeczy/przedmiotów występują w liczbie pojedynczej. Pomimo, że w przypadku słowa everything – „wszystko" – mówimy o wielu rzeczach bądź przedmiotach, sam zaimek potraktujemy jako część zdania w liczbie pojedynczej. Oznacza to, że po zaimku użyjemy formy is a nie are, a w czasie przeszłym – was a nie were. To samo odnosi się do czasów Perfect.

Everything is set. - Wszystko jest ustalone.

Zapraszamy również do działu SŁOWNICTWO, w którym nauczymy się wielu przydatnych słówek.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0