Uczysz się okresów warunkowych w języku angielskim? Sprawdź, czy już masz je opanowane!

Ile okresów warunkowych (bez okresów mieszanych) występuje w języku angielskim?

Kiedy używamy zerowego okresu warunkowego (zero conditional)?

Kiedy używamy pierwszego okresu warunkowego (first conditional)?

Kiedy używamy drugi okres warunkowy (second conditional)?

Kiedy używamy trzeci okres warunkowy (third conditional)?

Czym są mieszane okresy warunkowe (mixed conditionals)?

W jakim okresie warunkowym zostało utworzone następujące zdanie: If I were you, I wouldn't do that.

W jakim okresie warunkowym zostało utworzone następujące zdanie: If you don't eat over a longer period of time, you are hungry.

W jakim okresie warunkowym zostało utworzone następujące zdanie: Provided I had met her, I would have told her that.

W jakim okresie warunkowym zostało utworzone następujące zdanie: Unless you call me, I will be upset.

0
0
0 0 0