Sprawdź, czy znasz popularne przysłówki yet, still i already i czy używasz ich poprawnie!

Co oznacza przysłówek "yet"?

W którym miejscu w zdaniu umieszczamy przysłówek "still"?

Które przysłówka używamy najczęściej w przypadku mówienia o czynności, która zakończyła się wcześniej niż się tego spodziewaliśmy?

Przysłówka "yet" używamy:

Przysłówka "still" używamy:

0
0
0 0 0