Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Który wyraz oznacza słowo "lustro"?

Która forma czasownika jest poprawna w zdaniu "This ___ my house."?

Który z podanych czasowników oznacza "zapukać"?

Wybierz przyimek, który należy użyć w tym zdaniu "I go to bed __ twelve.":

0
0
0 0 0