Gerund czy infinitive? Sprawdź, czy potrafisz używać!

Czym jest gerund?

Czym jest infinitive?

Forma watching to:

Forma feel to:

Forma sleep to:

Forma running to:

0
0
0 0 0