Czy znasz już często używane czasowniki frazowe? Sprawdź się w tym ćwiczeniu!

Co oznacza czasownik frazowy "be up to"?

Co oznacza czasownik frazowy "get through"?

Co oznacza czasownik frazowy "put off"?

Co oznacza czasownik frazowy "look into"?

Co oznacza czasownik frazowy "make up for"?

Czasowniki frazowe "put away" i "put aside" mają pewne znaczenie, które jest takie same w przypadku obydwu phrasali. O jakim znaczeniu mowa?

Co oznacza czasownik frazowy "stay in"?

Co oznacza czasownik frazowy "turn out"?

Jakie znaczenia ma czasownik frazowy "bring up"?

Co oznacza czasownik frazowy "occur to"?

0
0
0 0 0