Egzamin Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) – wszystko, co musisz wiedzieć

SEFIC to jeden z egzaminów LCCI. Chcesz dowiedzieć się o nim więcej? Zapraszamy do lektury tego artykułu.

CERTYFIKATY
Egzamin Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) – wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)?

SEFIC to egzamin ustny z języka angielskiego o tematyce biznesowej, który dostępny jest na 5 poziomach. Przeprowadzany jest przez LCCI IQ z Wielkiej Brytanii, dlatego mamy pewność o rzetelności i obiektywności oceny.

Egzamin ten skupia się na tematyce biznesowej – tematy, które mogą się na nim pojawić są związane z transportem, handlem, ekonomią, mediami, i dziedzinami pokrewnymi.

Poziomy egzaminu SEFIC

Jak już wspomnieliśmy, egzamin Spoken English for Industry and Commerce dostępny jest w 5 poziomach. Poniżej znajduje się ich lista ze szczegółami dotyczącymi każdego poziomu.


SEFIC Preliminary Level

Egzamin SEFIC na poziomie Preliminary dedykowany jest początkującym adeptom języka angielskiego. Zagadnienia egzaminacyjne na tym poziomie to:

 • znajomość języka biznesu na poziomie podstawowym
 • podstawowe zawody
 • podstawowe instrukcje i polecenia w miejscu pracy
 • opis biura i pracy na poziomie podstawowym i podobne informacje dotyczące liczb

Sesja egzaminacyjna trwa 20 minut. W jej trakcie kandydat odpowiada na 4 pytania, na których podstawie zostaje oceniony.


SEFIC Level 1

Egzamin na poziomie 1 przeznaczony jest dla osób, które posiadają umiejętności językowe na poziomie A2 i kompetencje do uczestnictwa w rozmowach biznesowych. Zagadnienia egzaminacyjne na SEFIC Level 1 obejmują:

 • podstawową znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym
 • podstawowe zawody
 • podstawowe instrukcje i polecenia w miejscu pracy
 • opis biura i pracy na poziomie podstawowym i podobne informacje dotyczące liczb

Sesja egzaminacyjna trwa 25 minut. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące wyżej widocznych elementów w pięciu częściach.


SEFIC Level 2

Egzamin SEFIC Level 2 skierowany jest kandydatom posiadającym dość zaawansowaną wiedzę na temat języka angielskiego w biznesie – poziom B1, uprawnionym do uczestnictwa w rozmowach biznesowych. Zagadnienia egzaminacyjne na tym poziomie zawierają:

 • znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym
 • zawody i funkcje pełnione w środowisku pracy
 • instrukcje i polecenia w miejscu pracy
 • różnorodne zagadnienia związane z miejscem pracy

Sesja egzaminacyjna trwa 30 minut. Powyżej wymienione zagadnienia pojawiają się w 5 sekcjach – zadaniem kandydata jest odpowiedzenie na pytania. Jedna z takich sekcji obejmuje dyskusję, która rozpoczęta zostaje przez egzaminatora. W jej trakcie kandydat ma za zadanie wyrazić swoją opinię, zgodę, ocenę, sprzeciw, lub preferencję.


SEFIC Level 3

Egzamin SEFIC Level 3 przeznaczony jest dla kandydatów z bardzo dobrymi umiejętnościami językowymi w biznesie (na poziomie B2) i kompetencjami do uczestnictwa w rozmowach biznesowych. Zagadnienia egzaminacyjne na poziomie czwartym to:

 • dogłębna znajomość języka angielskiego w biznesie
 • zawody i funkcje pełnione w środowisku pracy – również mniej typowe
 • instrukcje i polecenia w miejscu pracy
 • różnorodne problemy i działania dotyczące miejsca pracy

Sesja egzaminacyjna trwa 35 minut. Polega ona na odpowiedzi na pytania związane z wymienionymi zagadnieniami, które pojawiają się w 5 sekcjach. Jedna z pięciu sekcji wymaga od kandydata odegrania roli, w której uczestniczy w dyskusji i negocjacji, w trakcie których sprawdzane są jego/jej umiejętności odnośnie wyrażania opinii, zgody, oceny, sprzeciwu lub preferencji w kontekście biznesowym.


SEFIC Level 4

Egzamin SEFIC Level 4 został stworzony dla kandydatów z biegłą znajomością języka angielskiego w biznesie (na poziomie C1) i z wysokimi kompetencjami do uczestnictwa w rozmowach biznesowych. Zagadnienia egzaminacyjne w SEFIC Level 4 to:

 • nieograniczona znajomość języka angielskiego w biznesie
 • zróżnicowane zawody i funkcje pełnione w środowisku pracy
 • różnorodne instrukcje i polecenia w miejscu pracy
 • różnorodne problemy i działania dotyczące działalności gospodarczej

Sesja egzaminacyjna trwa 40 minut. Polega ona na odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień w pięciu częściach. Zadania kandydata na najwyższym poziomie egzaminu Spoken English for Industry and Commerce jest wygłoszenie własnej prezentacji, która została uprzednio przygotowana, wraz z jej streszczeniem długim na około 200 słów. Ponadto, osoba przystępująca do egzaminu będzie miała za zadanie uczestnictwo w negocjacji i dyskusji zainicjowanej przez egzaminatora. W jej trakcie sprawdzane są kompetencje językowe dotyczące wyrażania opinii, zgody, oceny, sprzeciwu lub preferencji w kontekście biznesowym.


Przykładowy egzamin Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)

Przykładowy egzamin ustny SEFIC można znaleźć pod tym adresem. Polecamy zapoznać się z nim, ponieważ nie tylko zaznajomimy się z jego formą, lecz także z przykładowymi zadaniami, jakie mogą nas czekać na właściwym teście.

Terminy egzaminu SEFIC

Omawiany tu egzamin dostępny jest w dowolnym terminie w opcji na żądanie (on demand) dla grupy kandydatów liczącej co najmniej 10 osób.

Cena egzaminów SEFIC

Ceny egzaminów są uzależnione od terminu oraz poziomu egzaminu, jaki zamierzamy zdawać. Kształtują się one zazwyczaj w granicach od 700 do 850 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi egzaminami językowymi LCCI w sekcji poświęconej tym egzaminom!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0